6-ஆம் வகுப்பு இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகள்-TNPSC/TET/TNUSRB

0
9536

TNPSC குரூப் தேர்வுகள், TET PAPER-01, TET PAPER-02 நியமனம் மற்றும் தகுதி தேர்வுகள், TNUSRB தேர்வுகள் ஆகியவற்றிற்கு தயாராகும் தேர்வர்களுக்கு பயன்பெறும் வகையில் நமது தமிழ் மடல் இணையம் தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல், சமூக அறிவியல் உள்ளிட்ட பாடப் பிரிவுகளில் இருந்து ஆன்லைன் தேர்வுகளை இலவசமாக வழங்கியுள்ளது. இந்த பதிவில் ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் ஆங்கில கணிதம் அறிவியல் சமூக அறிவியல் ஆன்லைன் தேர்வுகள் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கீழே உள்ள பட்டனை கிளிக் செய்து தேர்வில் பங்குபெறுங்கள்.

இயல்வாரியான தமிழ் தேர்வுகளுக்கு CLICK HERE
2 பாட வாரியாக அறிவியல் தேர்வுகளுக்குCLICK HERE
2 பாட வாரியாக சமூக அறிவியல் தேர்வுகளுக்குCLICK HERE
TEST NOTEST PORTIONTEST LINK
16ஆம் வகுப்பு தமிழ் முதல் பருவம் இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்) CLICK HERE
26ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் இரண்டாம் பருவம் இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
36ஆம் வகுப்பு தமிழ் மூன்றாம் பருவம் இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
46ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும் இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
56ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 01, 02, 03CLICK HERE
66ஆம் வகுப்பு தமிழ் முதல் பருவம்CLICK HERE
76ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 04, 05, 06CLICK HERE
86ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல்-01-05CLICK HERE
96ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் இரண்டாம் பருவம்CLICK HERE
106ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 07, 08, 09CLICK HERE
116ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 06-09CLICK HERE
126ஆம் வகுப்பு தமிழ் மூன்றாம் பருவம்CLICK HERE
136ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும் (50வினாக்கள்)CLICK HERE
146ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும் (100வினாக்கள்)CLICK HERE
156ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும்(CHALLENGE TEST) (75வினாக்கள்)CLICK HERE
S. NOPORTIONTEST LINK
16TH ENGLISH PART-01CLICK HERE
26TH ENGLISH PART-02CLICK HERE
S. NOPORTIONTEST LINK
16TH TERM-01 MATHSCLICK HERE
26TH TERM-02 MATHSCLICK HERE
36TH TERM-03 MATHSCLICK HERE
TEST.NOTEST PORTIONSCIENCE TEST LINK
16 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம்CLICK HERE
26 ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம்CLICK HERE
36 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம்CLICK HERE
46 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முழுவதும்CLICK HERE
56 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முழுவதும்CLICK HERE
66 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் முழுவதும்CLICK HERE
76 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் முழு தேர்வு-01CLICK HERE
8 6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் முழு தேர்வு-02CLICK HERE
96 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் முழு தேர்வு (CHALLENGE TEST-75 வினாக்கள்) CLICK HERE
TEST.NOTEST PORTIONSOCIAL SCIENCE TEST LINK
16 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம்CLICK HERE
26 ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம்CLICK HERE
36 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம்CLICK HERE
46 ஆம் வகுப்பு வரலாறு முழுவதும்CLICK HERE
56 ஆம் வகுப்பு குடிமையியல் மற்றும் பொருளியல் முழுவதும்CLICK HERE
66 ஆம் வகுப்பு புவியியல் முழுவதும்CLICK HERE
76 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முழுத் தேர்வு-01CLICK HERE
86 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முழுத் தேர்வு-02CLICK HERE