இலவச ஆன்லைன் தேர்வு-6ஆம் வகுப்பு பொதுத்தமிழ்| சாந்தி ஐ.ஏ.எஸ் அகாடமி

4
14922

TNPSC-GROUP-1-2-2A-4-VAO-TNTET-TNUSRB-TN POLICE SUB– தேர்வாளர்கள் பயன்பெறும் வகையில் சுரண்டை சாந்தி ஐஏஎஸ் அகாடமி மற்றும் தமிழ் மடல் இணையதளம் இணைந்து வாரம்தோறும் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பொது தமிழ் பிரிவில் இருந்து இலவசமாக நடத்துகிறது.

(மாதம்தோறும் நடப்பு நிகழ்வு மாதிரி தேர்வுகளையும் இலவசமாக நடத்தி வருகிறது)

இலவச ஆன்லைன் தேர்வு-6ஆம் வகுப்பு பொதுத்தமிழ் இயல் 1 முதல் 5 வரை, 50 கேள்விகள்.

Welcome to your சாந்தி ஐ.ஏ.எஸ். அகாடமி வழங்கும் தமிழ் தேர்வு [ஆறாம் வகுப்பு இயல் 1 முதல் 5 ]

பெயர்
மாவட்டம்
வாட்சப் நம்பர்
மின்னஞ்சல்
1 . ராமன் விளைவு என்னும் கண்டுபிடிப்பு வெளியிடப்பட்டது எப்போது?

2 . நொ என்னும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழியின் பொருள்

3 . இவற்றில் சரியான தொடர் எது

4 . உலகில் ரோபோவுக்கு குடியுரிமை வழங்கிய முதல் நாடு

5 . ரோபோ என்னும் சொல்லின் பொருள்

6 . ஒளடதம் என்பதன் பொருள்

7 . எந்த ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டியில் மாரியப்பன் உயரம் தாண்டுதலில் தங்கம் வென்றார்

8 . முதல் எழுத்துக்கள்

9. “கிழவனும் கடலும் புதினம்” நோபல் பரிசு பெற்ற ஆண்டு

10 . உலகிலேயே நெடுந்தொலைவு பயணம் செய்யும் பறவையினம்

11. சிறகடிக்காமல் கடலையும் தாண்டி பறக்கும் பறவை

12 . சித்தம் என்பதன் பொருள்

13 . தமிழின் முதல் காப்பியம்

14 . மேரு என்பது எந்த மலையை குறிக்கும்

15 . whatsapp – தமிழாக்கம்

16 . நெடில் எழுத்துக்குரிய மாத்திரை

17 . “தினையளவு போதா சிறுபுள்நீர் நீண்ட பனையளவு காட்டும்” – எனக்கூறும் நூல்

18 . “நெடு வெள்ளூசி நெடு வசி பரந்த வடு” – எனக்கூறும் நூல்

19 . மீன் என்ற சொல் இடம்பெற்ற நூல்

20 . அஅ + ௫௩ – ௨௨ =

21 . இடஞ்சுழி எழுத்து எது

22 . பாகற்காய் – பிரித்து எழுதுக

23. பெருஞ்சித்திரனாரின் இயற்பெயர்

24. “தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர்” – என கூறியவர்

25. நாணல் – இலை பெயர்

26 . ஆசார கோவையின் ஆசிரியர்

27. அறுவடை திருநாள் உத்தராயன் என்ற பெயரில் கொண்டாடப்படும் மாநிலம்

28 . விருந்தினர் உள்ளம் எப்போது வாடிவிடும்

29 . மயங்கொலி எழுத்துக்கள் எத்தனை?

30 . மயங்கொலி எழுத்துக்கள் எவை?

31. “கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு” என்றவர்

32 . அறுவடை திருநாள் “மகரசங்கராந்தி” என்ற பெயரில் கொண்டாடப்படும் மாநிலம் எது

33. மாடு என்பதன் பொருள்

34. விழை என்பதன் பொருள்

35. sculptures – தமிழாக்கம்

36 . அறுவடை திருநாள் லோரி என்ற பெயரில் கொண்டாடப்படும் மாநிலம்

37 . திருவள்ளுவரண்டு தொடங்கும் நாள்

38. தால் என்பதன் பொருள்

39. ஆசாரக் கோவையில் உள்ள வெண்பாக்கள்

40 . எஸ். ஆர் . அரங்கநாதன் விருது யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது

41 . இந்திய நூலக அறிவியலின் தந்தை

42. காமராஜருக்கு மணி மண்டபம் அமைக்கப்படுள்ள இடம்

43. நெறி என்பதன் பொருள்

44 . அண்ணா நூறாண்டு நூலகம் ஆசிய கண்டத்தில் எத்தனையாவது பெரிய நூலகம்

45 . இன எழுத்துக்கள் எவை

46 . கோடை என்னும் சொல் இடம்பெறும் நூல்

47. பாக்கு தாவர இலை பெயர்

48 . வீரர் ஒருவர் காயத்தை வெண்ணிற ஊசியால் தைத்த செய்தி இடம் பெற்ற நூல்

49 . கபிலர் என்ற பெயரின் மாத்திரை

50 . கிணறு என்பதை குறிக்கும் சொல்

JOIN OUR WHATSAPP GROUP

Group-01click here

Group-02click here

Join our Telegram – Click here