Tuesday, September 28, 2021
kalvi tv

இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோக்கள் | 24-09-2021 | வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை

0
இன்றைய கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் (வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை) வியாழன் - 24-09-2021கீழே இருக்கும் வகுப்புகளை கிளிக் செய்து...
kalvi tv

இன்றைய 6-ஆம் வகுப்பு கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோ | உடல்நலமும் சுகாதாரமும் | 23-09-2021

0
இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோ விபரங்கள் (23-09-2021)வகுப்பு - 6அறிவியல்பாடம் - unit-6 | உடல்நலமும் சுகாதாரமும்நேரம்: 4.00 PM - 4.30 PMYOUTUBE வீடியோ...
kalvi tv

இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோக்கள் | 23-09-2021 | வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை

0
இன்றைய கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் (வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை) வியாழன் - 23-09-2021கீழே இருக்கும் வகுப்புகளை...
kalvi tv

இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோக்கள் | 22-09-2021 | வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை

0
இன்றைய கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் (வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை) புதன்கீழே இருக்கும் வகுப்புகளை கிளிக் செய்து...
kalvi tv

இன்றைய 6-ஆம் வகுப்பு கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோ | தரவுகள் | 22-09-2021

0
இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோ விபரங்கள் (22-09-2021)வகுப்பு - 6கணக்குபாடம் -புள்ளியியல் |அறிமுகம் | தரவுகள்நேரம்: 4.00 PM - 4.30 PMYOUTUBE விடியோ...
kalvi tv

இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோக்கள் | 21-09-2021 | வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை

0
இன்றைய கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் (வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை) செவ்வாய்கீழே இருக்கும் வகுப்புகளை கிளிக் செய்து உங்களுக்கு தேவையான வகுப்புகளின்...
kalvi tv

இன்றைய 6-ஆம் வகுப்பு கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோ | SEA TURTLES | 21-09-2021

0
இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோ விபரங்கள் (21-09-2021)வகுப்பு - 6ENGLISHபாடம் - UNIT-1 | PROSE | SEA TURTLESநேரம்: 4.00 PM - 4.30 PMYOUTUBE...
kalvi tv

இன்றைய 6-ஆம் வகுப்பு கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோ | திருக்குறள் | 20-09-2021

0
இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோ விபரங்கள் (20-09-2021)வகுப்பு - 6தமிழ்பாடம் - UNIT-2 | இயற்கை | திருக்குறள் - PART 2நேரம்: 4.00 PM - 4.30 PMYOUTUBE...
kalvi tv

இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோக்கள் | 20-09-2021 | வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை

0
இன்றைய கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் (வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை)திங்கள்கீழே இருக்கும் வகுப்புகளை கிளிக் செய்து உங்களுக்கு தேவையான வகுப்புகளின் இன்றைய...
kalvi tv

இன்றைய 6-ஆம் வகுப்பு கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோ | தமிழ் நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் | 17-09-2021

0
இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோ விபரங்கள் (17-09-2021)வகுப்பு - 6சமூக அறிவியல்பாடம் - UNIT-4 | வரலாறு | தமிழ் நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள்நேரம்: 4.00...
error: Content is protected !!