மகாத்மா காந்திஜி சமூக அறிவியல் இலவச ஆன்லைன் தேர்வு தொகுப்பு

0
10233

மகாத்மா காந்திஜி சமூக அறிவியல் இலவச ஆன்லைன் தேர்வு தொகுப்பு.

காந்தியடிகளின் நினைவை போற்றும் வகையில் அவரது பெயரில் நமது தமிழ் மடல் இணையதளம் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை சமூக அறிவியல் பகுதியிலிருந்து ஆன்லைன் தேர்வு தொகுப்பினை வழங்க இருக்கிறது. இந்த தேர்வு தொகுப்பில் பாடவாரியாக (2 பாடங்கள்) 25 வினாக்கள் கொண்ட தேர்வுகள் வழங்கப்படும்.

S. NO தேர்வுக்கான பாடப்பகுதிதேர்வு லிங்க்
6th social term-01
1.1. வரலாறு என்றால் என்ன?
2. மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி
CLICK HERE
2.1. சிந்துவெளி நாகரிகம்
2. தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள்
CLICK HERE
3.1.பேரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பம்
2.நிலப்பரப்பும், பெருங்கடல்களும்
CLICK HERE
4.1.பன்முகத் தன்மையினை அறிவோம்
2.சமத்துவம் பெறுதல்
CLICK HERE
6th Social Term -02
5.1. வட இந்தியாவில் வேதகாலப் பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்காலப் பண்பாடும்
2.மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் புதிய நம்பிக்கைகளும்
CLICK HERE
6.1.குடித்தலைமையில் இருந்து பேரரசு வரை
2.வளங்கள்
CLICK HERE
7. 1.தேசியச் சின்னங்கள்
2.இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம்
CLICK HERE
8. 1.பொருளியல் – ஓர் அறிமுகம்
2.பண்டைக்காலத் தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும்: சங்க காலம் (Term 3)
CLICK HERE
6th Social Term-03
9.1.இந்தியா – மௌரியருக்குப் பின்னர்
2.பேரரசுகளின் காலம்: குப்தர், வர்த்தனர்
CLICK HERE
10.1.தென்னிந்திய அரசுகள்
2.ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பா
CLICK HERE
11.1. புவி மாதிரி
2. பேரிடரைப் புரிந்து கொள்ளுதல்
3. மக்களாட்சி
CLICK HERE
12.1. உள்ளாட்சி அமைப்பு – ஊரகமும் நகர்ப்புறமும்
2. சாலை பாதுகாப்பு
CLICK HERE
7th social (Term-01)
13.History
1.இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள்
2.வட இந்தியப் புதிய அரசுகளின் தோற்றம்
CLICK HERE
14.1 .தென் இந்தியப் புதிய அரசுகள் பிற்காலச் சோழர்களும், பாண்டியர்களும்
2 .டெல்லி சுல்தானியம்
CLICK HERE
15.Geography
1. புவியின் உள்ளமைப்பு
2. நிலத்தோற்றங்கள்
CLICK HERE
16.1. மக்கள் தொகையும், குடியிருப்புகளும்
2. சமத்துவம்
CLICK HERE

Our Tamil Madal website offers free online tests, Free Study Materials, Free Model Question Paper Sets, Previous Year Question Answer Sets, Free Online Classes and Exams by famous academies for candidates preparing for competitive exams like TNPSC/TET/TRB . Join in our Tamil Madal whatsapp and telegram groups Benefit together.

JOIN OUR TELEGRAM-CLICK HERE

JOIN OUR WHATSAPP-CLICK HERE

TNPSC குரூப் தேர்வுகள், TET PAPER-01, TET PAPER-02 நியமன மற்றும் தகுதி தேர்வுகள், TNUSRB தேர்வுகள் ஆகியவற்றிற்கு தயாராகும் தேர்வர்களுக்கு பயன்பெறும் வகையில் நமது தமிழ் மடல் இணையம் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரையிலான

▪️ *தமிழ்*

▪️ *ஆங்கிலம்*

▪️ *கணிதம்*

▪️ *அறிவியல்*

▪️ *சமூக அறிவியல்*

பாடப்பிரிவுகளில் இருந்து தமிழ் மடல் இணையதளம் வழங்கிய ஆன்லைன் தேர்வுகளை தொகுத்து வழங்கியுள்ளது.

S. NOPORTIONTEST LINK
16 ஆம் வகுப்பு தமிழ்,ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் ஆன்லைன் தேர்வுகள்CLICK HERE
27 ஆம் வகுப்பு தமிழ்,ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் ஆன்லைன் தேர்வுகள்CLICK HERE
38 ஆம் வகுப்பு தமிழ்,ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் ஆன்லைன் தேர்வுகள்CLICK HERE
49 ஆம் வகுப்பு தமிழ்,ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் ஆன்லைன் தேர்வுகள்CLICK HERE
510 ஆம் வகுப்பு தமிழ்,ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் ஆன்லைன் தேர்வுகள்CLICK HERE

6-ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான தமிழ் பாட இயல் வாரியாக ஆன்லைன் தேர்வுகள் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளதுCLICK HERE

🔥 *6TH-10TH TAMIL STUDY MATERIALS COLLECTION*🔥

*6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரையிலான தமிழ் பாடப்புத்தகம், ஒன் லைனர், பாடக்குறிப்புகள், வினா விடை வங்கி, இலக்கண பகுதி குறிப்புகள், மாதிரி வினாத்தாள் உள்ளிட்ட அனைத்தும் வகுப்பு வாரியாக தொகுத்து கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளது. டவுன்லோட் செய்து பயன்பெறுங்கள்.*-CLICK HERE