9-ஆம் வகுப்பு இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகள்-TNPSC/TET/TNUSRB

2
4174

TNPSC குரூப் தேர்வுகள், TET PAPER-01, TET PAPER-02 நியமனம் மற்றும் தகுதி தேர்வுகள், TNUSRB தேர்வுகள் ஆகியவற்றிற்கு தயாராகும் தேர்வர்களுக்கு பயன்பெறும் வகையில் நமது தமிழ் மடல் இணையம் தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல், சமூக அறிவியல் உள்ளிட்ட பாடப் பிரிவுகளில் இருந்து ஆன்லைன் தேர்வுகளை இலவசமாக வழங்கியுள்ளது. இந்த பதிவில் 9ஆம் வகுப்பு தமிழ் ஆங்கில கணிதம் அறிவியல் சமூக அறிவியல் ஆன்லைன் தேர்வுகள் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கீழே உள்ள பட்டனை கிளிக் செய்து தேர்வில் பங்குபெறுங்கள்.

TEST NOTEST PORTIONTEST LINK
இயல்வாரியான தமிழ் தேர்வுகளுக்குCLICK HERE
19ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல்-01-03 இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
29ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 04-06 இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
39ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 07-09 இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
49ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும் இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
59ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 01, 02, 03CLICK HERE
69ஆம் வகுப்பு தமிழ் முதல் பருவம்CLICK HERE
79ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 04, 05, 06CLICK HERE
89ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 01-05CLICK HERE
99ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் இரண்டாம் பருவம்CLICK HERE
109ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 07,08,09CLICK HERE
119ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 06-09CLICK HERE
129ஆம் வகுப்பு தமிழ் மூன்றாம் பருவம்CLICK HERE
139ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும்CLICK HERE
149ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும் (100வினாக்கள்)CLICK HERE
159ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும்(CHALLENGE TEST) (75வினாக்கள்)CLICK HERE
S. NOPORTIONTEST LINK
19TH ENGLISH PART-01CLICK HERE
29TH ENGLISH PART-02CLICK HERE
S. NOPORTIONTEST LINK
19TH PART-01 MATHSCLICK HERE
29TH PART-02 MATHSCLICK HERE
39TH PART-03 MATHSCLICK HERE
TEST.NOTEST PORTIONSCIENCE TEST LINK
19 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முழுவதும்CLICK HERE
29 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முழுவதும்CLICK HERE
39 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் முழுவதும்CLICK HERE
49ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம்-01-05CLICK HERE
59ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம்-06-10CLICK HERE
69ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம்-11-15CLICK HERE
79ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம்-16-20CLICK HERE
89 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம்-21-25CLICK HERE
9 9 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் முழு தேர்வுCLICK HERE
109 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் முழு தேர்வு (CHALLENGE TEST-75 வினாக்கள்) CLICK HERE
TEST.NOTEST PORTIONSOCIAL SCIENCE TEST LINK
19ஆம் வகுப்பு வரலாறு முழுவதும்CLICK HERE
29ஆம் வகுப்பு குடிமையியல் மற்றும் பொருளியல் முழுவதும்CLICK HERE
39 ஆம் வகுப்பு புவியியல் முழுவதும்CLICK HERE
49ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் வரலாறு-01-04CLICK HERE
59ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் வரலாறு-05-09CLICK HERE
69ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் வரலாறு-10-12+ புவியியல்-01-03CLICK HERE
79ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புவியியல்-04-08CLICK HERE
89ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் குடிமையியல் முழுவதும்CLICK HERE
99ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பொருளியல் முழுவதும்CLICK HERE
109 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முழுத் தேர்வு-01CLICK HERE
119 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முழுத் தேர்வு-02CLICK HERE