10-ஆம் வகுப்பு இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகள்-TNPSC/TET/TNUSRB

2
5826

TNPSC குரூப் தேர்வுகள், TET PAPER-01, TET PAPER-02 நியமனம் மற்றும் தகுதி தேர்வுகள், TNUSRB தேர்வுகள் ஆகியவற்றிற்கு தயாராகும் தேர்வர்களுக்கு பயன்பெறும் வகையில் நமது தமிழ் மடல் இணையம் தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல், சமூக அறிவியல் உள்ளிட்ட பாடப் பிரிவுகளில் இருந்து ஆன்லைன் தேர்வுகளை இலவசமாக வழங்கியுள்ளது. இந்த பதிவில் 10ஆம் வகுப்பு தமிழ் ஆங்கில கணிதம் அறிவியல் சமூக அறிவியல் ஆன்லைன் தேர்வுகள் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கீழே உள்ள பட்டனை கிளிக் செய்து தேர்வில் பங்குபெறுங்கள்.

TEST NOTEST PORTIONTEST LINK
இயல்வாரியான தமிழ் தேர்வுகளுக்குCLICK HERE
10ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல்-01-03 இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
10ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 04-06 இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
10ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 07-09 இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
10ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும் இலக்கணம் மட்டும்(50 வினாக்கள்)CLICK HERE
4910 ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 01, 02, 03CLICK HERE
5010 ஆம் வகுப்பு தமிழ் முதல் பருவம்CLICK HERE
5110 ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 04,05,06CLICK HERE
5210 ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 01-05CLICK HERE
5310ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் இரண்டாம் பருவம்CLICK HERE
5410ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 07,08,09CLICK HERE
5510ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 06-09CLICK HERE
5610ஆம் வகுப்பு தமிழ் மூன்றாம் பருவம்CLICK HERE
5710ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும்CLICK HERE
5810ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும்(CHALLENGE TEST) (75வினாக்கள்)CLICK HERE
599ஆம் வகுப்பு மற்றும் 10ஆம் தமிழ் முழுவதும்CLICK HERE
606ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வரை தமிழ் முழு மாதிரி தேர்வுCLICK HERE
616ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வரை தமிழ் முழு மாதிரி தேர்வு(CHALLENGE TEST) (75வினாக்கள்) CLICK HERE
S. NOPORTIONTEST LINK
110TH ENGLISH PART-01CLICK HERE
210TH ENGLISH PART-02TOMORROW MORNING
S. NOPORTIONTEST LINK
110TH PART-01 MATHSCLICK HERE
210TH PART-02 MATHSCLICK HERE
310TH PART-03 MATHSCLICK HERE
TEST.NOTEST PORTIONSCIENCE TEST LINK
110 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முழுவதும்CLICK HERE
210 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முழுவதும்CLICK HERE
310 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் முழுவதும்CLICK HERE
410ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம்-01-05CLICK HERE
9 10 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் முழு தேர்வுCLICK HERE
1010 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் முழு தேர்வு (CHALLENGE TEST-75 வினாக்கள்) CLICK HERE
TEST.NOTEST PORTIONTEST LINK
110ஆம் வகுப்பு வரலாறு முழுவதும்CLICK HERE
210ஆம் வகுப்பு குடிமையியல் மற்றும் பொருளியல் முழுவதும்CLICK HERE
310 ஆம் வகுப்பு புவியியல் முழுவதும்CLICK HERE
410ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் வரலாறு-01-05CLICK HERE
10ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் வரலாறு-06-10CLICK HERE
610ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புவியியல்- முழுவதும்CLICK HERE
810ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் குடிமையியல் முழுவதும்CLICK HERE
910ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பொருளியல் முழுவதும்CLICK HERE
1010 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முழுத் தேர்வு-01CLICK HERE