டாக்டர் அப்துல் கலாம் அறிவியல் இலவச ஆன்லைன் தேர்வு தொகுப்பு

0
11743

டாக்டர் அப்துல் கலாம் அறிவியல் இலவச ஆன்லைன் தேர்வு தொகுப்பு

டாக்டர் மேதகு அப்துல் கலாம் ஐயாவின் பெயரினை சிறப்பிக்கும் பொருட்டு நமது தமிழ் மடல் இணையதளம் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரையிலான அறிவியல் பகுதியில் இருந்து பாடவாரியாக இரண்டு பாடங்கள் இலவச ஆன்லைன் தேர்வு தொகுப்பினை வழங்க இருக்கிறது

S. NO தேர்வுக்கான பாடப்பகுதிதேர்வு லிங்க்
16th Science term-01
1. அளவீடுகள்
2. விசையும் இயக்கமும்
CLICK HERE
23.நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள்
4.தாவர உலகம்
CLICK HERE
35. விலங்குலகம்
6.உடல்நலமும் சுகாதாரமும்
CLICK HERE
4Term 1 – கணினி ஓர் அறிமுகம் , 
Term 2 – வெப்பம், மின்னியல்
CLICK HERE
53.நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்
4.காற்று
CLICK HERE
65. செல்
6. மனித உறுப்பு மண்டலங்கள்
7.கணினியின் பாகங்கள்
CLICK HERE
76TH TERM-03
1.காந்தவியல்
2.நீர்
CLICK HERE
83.அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்
4.நமது சுற்றுச்சூழல்
CLICK HERE
95.அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள்
6.வன்பொருளும் மென்பொருளும்
CLICK HERE
107th Term-01
1.அளவீட்டியல்,
2.விசையும் இயக்கமும்
CLICK HERE
113. நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள்
4. அணு அமைப்பு
CLICK HERE
125. தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள்
6. உடல் நலமும் சுகாதாரமும்
7. காட்சி தொடர்பு
CLICK HERE
137th term-02
1. வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை
2. மின்னோட்டவியல்
CLICK HERE
143. நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்
செல் உயிரியல்
CLICK HERE
155. வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படைகள்
6.கணினி வரைகலை
CLICK HERE
167th term-03
1.ஒளியியல்
2. அண்டம் மற்றும் விண்வெளி
CLICK HERE
173. பலபடி வேதியியல்
4. அன்றாட வாழ்வில் வேதியல்
CLICK HERE
185. அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகள்
6. காட்சி தொடர்பியல்
CLICK HERE
198th Science
1.அளவீட்டியல்
2.விசையும் அழுத்தமும்
CLICK HERE
203.ஒளியியல்
4.வெப்பம்
CLICK HERE
215.மின்னியல்
6.ஒலியியல்
227.காந்தவியல்
8.அண்டம் மற்றும் விண்வெளி அறிவியல்
239. நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள்
10. நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்
2411.காற்று
12.அணு அமைப்பு
2513.நீர்
14. அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள்

Our Tamil Madal website offers free online tests, Free Study Materials, Free Model Question Paper Sets, Previous Year Question Answer Sets, Free Online Classes and Exams by famous academies for candidates preparing for competitive exams like TNPSC/TET/TRB . Join in our Tamil Madal whatsapp and telegram groups Benefit together.

JOIN OUR TELEGRAM-CLICK HERE

JOIN OUR WHATSAPP-CLICK HERE

TNPSC குரூப் தேர்வுகள், TET PAPER-01, TET PAPER-02 நியமன மற்றும் தகுதி தேர்வுகள், TNUSRB தேர்வுகள் ஆகியவற்றிற்கு தயாராகும் தேர்வர்களுக்கு பயன்பெறும் வகையில் நமது தமிழ் மடல் இணையம் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரையிலான

▪️ *தமிழ்*

▪️ *ஆங்கிலம்*

▪️ *கணிதம்*

▪️ *அறிவியல்*

▪️ *சமூக அறிவியல்* பாடப்பிரிவுகளில் இருந்து தமிழ் மடல் இணையதளம் வழங்கிய

ஆன்லைன் தேர்வுகளை தொகுத்து வழங்கியுள்ளது

S. NOPORTIONTEST LINK
16 ஆம் வகுப்பு தமிழ்,ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் ஆன்லைன் தேர்வுகள்CLICK HERE
27 ஆம் வகுப்பு தமிழ்,ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் ஆன்லைன் தேர்வுகள்CLICK HERE
38 ஆம் வகுப்பு தமிழ்,ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் ஆன்லைன் தேர்வுகள்CLICK HERE
49 ஆம் வகுப்பு தமிழ்,ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் ஆன்லைன் தேர்வுகள்CLICK HERE
510 ஆம் வகுப்பு தமிழ்,ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் ஆன்லைன் தேர்வுகள்CLICK HERE

6-ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான தமிழ் பாட இயல் வாரியாக ஆன்லைன் தேர்வுகள் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளதுCLICK HERE

🔥 *6TH-10TH TAMIL STUDY MATERIALS COLLECTION*🔥

*6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரையிலான தமிழ் பாடப்புத்தகம், ஒன் லைனர், பாடக்குறிப்புகள், வினா விடை வங்கி, இலக்கண பகுதி குறிப்புகள், மாதிரி வினாத்தாள் உள்ளிட்ட அனைத்தும் வகுப்பு வாரியாக தொகுத்து கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளது. டவுன்லோட் செய்து பயன்பெறுங்கள்.*-CLICK HERE