சிந்து சமவெளி நாகரிகம்-50 வினாக்கள்

0
1686

topic : சிந்து சமவெளி நாகரிகம்        👉 No.of Questions:  50 வினாக்கள்        👉 Exams:  TNPSC, TNUSRB, TRB, RRB

 1. மடியில் குழந்தையை கட்டிக்கொண்டு ஒரு பெண் அம்பு விடுவது போன்ற ஓவியம் எங்கு அமைந்துள்ளது? – மத்திய பிரதேசம் (பிம்பேட்கா குகை)

2. வேளாண்மை சுமார் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றியது? – 8000 ஆண்டுகள்

3. சக்கரம் எந்த காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? -புதிய கற்காலம்

4. ஹரப்பா நாகரீகம் எந்த காலத்தை சேர்ந்தது? – செம்பு காலம்

5. வேதகால நாகரிகம் காலத்தை சேர்ந்தது? – இரும்பு கற்காலம்

6. தமிழ்நாட்டில் பழைய கற்கால கருவிகள் கண்டெடுக்கப்பட்ட இடங்கள் எவை? – பல்லாவரம் ,காஞ்சிபுரம் ,வேலூர் ,திருவள்ளூர்

7. தமிழ்நாட்டில் புதிய கற்கால கருவிகள் கண்டெடுப்பு பட்ட இடங்கள் எவை? – திருநெல்வேலி, புதுக்கோட்டை, தான்றிக்குடி, சேலம்

8. ஹரப்பா நகரம் எந்த ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? – 1921 (தயாராம் சகானி)

9. இந்திய அகழ்வாராய்ச்சித் துறையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்? -அலெக்சாண்டர் கன்னிங்கம்

10. இந்திய அகழ்வாராய்ச்சித் துறையின் முதல் செயலாளர் யார்? – சர் ஜான் மார்ஷல்

11. 1922ஆம் ஆண்டில் மொகஞ்சதாரோ நகரத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – ஆர்.டி பானர்ஜி

12. சிந்து சமவெளி நாகரீக நகரமான தோலவிரா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது? – குஜராத்

13. மொஹஞ்சதாரோ என்ற சொல்லின் பொருள் – இடுகாட்டு மேடு

14. ஹரப்பா என்ற சொல்லின் பொருள் – புதையுண்ட நகரம்

15. சிந்து சமவெளி மக்கள் பயன்படுத்தாத உலோகம் எது? – இரும்பு

16. நடமாடும் மங்கையின் வெண்கல உருவச் சிலை எங்கு கண்டெடுக்கப்பட்டது? -மொகஞ்சதாரோ

17. சிந்து சமவெளி மக்கள் வணங்கிய தெய்வம் எது? – பசுபதி

18. கீழ்க்கண்ட எந்த நகரத்தில் குதிரையின் எலும்புகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன? – சர்கோட்டா

19. ராஜஸ்தானில் உள்ள கேத்திரி சுரங்கம் எந்த உலோகத்திற்கு பெயர் பெற்றது? – தாமிரம்

20. ரிக் வேதகால நாகரிகம் ஒரு – கிராம நாகரீகம்

21. ஹரப்பா நாகரிகம் ஒரு – நகர நாகரிகம்

22. முன் வேத காலம் அல்லது ரிக்வேத காலத்தில் முக்கியமாக மக்கள் எந்த தெய்வத்தை வணங்கினார்? – இந்திரன்

23. உலகத்தின் மிகப் பழமையான வேதம் – ரிக் வேதம்

24. ரிக் வேதத்தில் உள்ள மொத்தப் பாடல்களின் எண்ணிக்கை – 1028 துதிப் பாடல்கள்

25. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பூஜை வழிபாட்டு முறைகளுடன் தொடர்புடைய வேதம் எது? – யஜுர் வேதம்

26. ரிக் வேதத்தில் தெய்வமாக கூறப்பட்டுள்ள நதி எது? – சரஸ்வதி நதி

27. மொத்தமுள்ள உபநிடதங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? – 108 உபநிடதங்கள்

28. மகாபாரதத்தை எழுதியவர் யார்? – வேத வியாசர்

29. மகாபாரதத்தின் வேறு பெயர்கள் எவை? – ஜெய் சம்கிதா, சதசாகசரி சம்ஹிதை.

30. ஜீலம் நதியின் வேதகால பெயர் என்ன? – விதாஸ்டா.

31. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கட்டிடக் கலையுடன் தொடர்புடைய உபவேதம் எது? – சில்ப வேதம்

32. காந்தர்வ வேதம் என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது? – கலை மற்றும் இசை

33. மருந்துகள் பற்றிய குறிப்புகள் கொண்ட வேதம் எது? – ரிக் வேதம்

34. ரிக் வேதத்தில் உள்ள மொத்த மண்டலங்களின் எண்ணிக்கை – 10

35. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பின் வேத காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? – கிமு 1000 முதல் கிமு 600 வரை

36. புதிய கற்கால மனிதர்கள் உருவாக்கிய கல்லறைகளின் பெயர் – டால்மென்ஸ்.

37. சிந்து சமவெளி நாகரிகம் என்பது ஜான் மார்ஷல் கூற்றுப்படி – கிமு 3250 முதல் 2750 வரை

38. ஹரப்பா விற்கும் மொகஞ்சதாரோ இருக்கும் இடையே உள்ள தூரம் எவ்வளவு? – 400 மைல்.

39. ஹரப்பா மக்களுக்குத் தெரியாத விலங்கு எது? -குதிரை

40. மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் துறைமுகம் என்று அழைக்கப்படும் இடம் எது? – லோத்தல்

41. ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள கலிபங்கன் எந்த ஆற்றங்கரையின் மீது அமைந்துள்ளது? – சரஸ்வதி

42. வேதகால சமுதாயத்தின் அடிப்படை____  ஆகும் – குடும்பம்

43. பெண்களை கடத்திக் கொண்டு திருமணம் செய்தல் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது? – ராட்சசம்.

44. சாதாரண திருமணம் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது? – பிரஜாபத்தியம்.

45. ஆரியர்கள்____ பொருளாதாரத்தை பின்பற்றினர். – கலப்பு பொருளாதாரம்.

46. பின் வேத காலத்தில் மன்னன் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டான்? – சாம்ராட்

47. துருபத ராகத்தை உள்ளடக்கிய வேதம் எது? – சாம வேதம்

48. ரிக்வேத காலத்தில் வாழ்ந்த பெண் கவிஞர்கள் யாவர்? – விஸ்வாரா, அபலா, லோபமுத்ரா

49. ரிக்வேத காலத்தில் பயன்படுத்திய நாணயங்களின் பெயர்கள் எவை? – நிஷ்கா, சுவர்ணா, சாதமானா.

50. பெரிய குளங்கள் மற்றும் தானியக் களஞ்சியம் ஆகியவை எங்கு அமைந்திருந்தன? – மொகஞ்சதாரோ