இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோ விபரங்கள் (15-09-2021)

வகுப்பு – 10 (தமிழ், ஆங்கிலம், கணக்கு, அறிவியல், சமூக அறிவியல் )

பாடம் – தமிழ் | இயல்-3 திருக்குறள்- பகுதி 2

நேரம் : 8.00AM TO 8.30 AM

YOUTUBE விடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்

வகுப்பு – 10

ஆங்கிலம்

பாடம் – UNIT 3 | POEM | I AM EVERY WOMEN

நேரம் : 8:30 AM TO 09:00 AM

YOUTUBE விடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு – 10

கணக்கு

பாடம் – அலகு -3 | இருபடி சமன்பாடு

நேரம் : 10.00 AM TO 10.30 AM

YOUTUBE வீடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு – 10

அறிவியல்

Unit-14 | உயிரியல் | தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றுன் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம் | மனித இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலம்-1

நேரம் : 10.30 AM  – 11.00 AM

YOUTUBE வீடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு – 10

சமூக அறிவியல்

பாடம் வரலாறு -அலகு 2 | இந்தியாவில் காலணி ஆதிக்க நீக்கம்

நேரம் : 12.00 PM  – 12.30 PM

YOUTUBE விடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

செப்டம்பர் மாத அனைத்து வகுப்புகளுக்குமான கல்வி டிவி நிகழ்ச்சி நிரல் pdf – Click Here

Previous articleஇன்றைய 9-ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடங்களுக்கான கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் | 15-09-2021
Next articleஇன்றைய கல்வி டிவி வீடியோக்கள் | 15-09-2021 | வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here