இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோ விபரங்கள் (15-09-2021)

வகுப்பு – 8 (தமிழ், ஆங்கிலம், கணக்கு, அறிவியல், சமூக அறிவியல் )

பாடம் – தமிழ் – இலக்கணம்எழுத்துக்களின் பிறப்பு

நேரம் : 1.30 PM – 2.00 PM

YOUTUBE விடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்

வகுப்பு – 8

பாடம்ஆங்கிலம் UNIT 4 SUPPLEMENTARY – CROSSING THE RIVER

நேரம் : 2.30 PM  – 3.00 PM

YOUTUBE விடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு – 8

கணக்கு

பாடம் – UNIT-5 வடிவியல் – part 3

நேரம் : 3.00 PM  – 3.30 PM

YOUTUBE வீடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு – 8

அறிவியல்

அலகு 2 | இயற்பியல் – விசையும் அழுத்தமும்

நேரம் : 3.30 PM  – 4.00 PM

YOUTUBE வீடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு – 8

சமூக அறிவியல்

பாடம் – அலகு 4 | குடிமையியல் | மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும்பகுதி 1

நேரம் : 4.30 PM  – 5.00 PM

YOUTUBE விடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

செப்டம்பர் மாத அனைத்து வகுப்புகளுக்குமான கல்வி டிவி நிகழ்ச்சி நிரல் pdf – Click Here

Previous articleஇன்றைய 7-ஆம் வகுப்பு கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோ | அளவைகள்| 15-09-2021
Next articleஇன்றைய 9-ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடங்களுக்கான கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் | 15-09-2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here