கொரோனா நிவாரண நிதி 2 வது தவணை மற்றும் மளிகை பொருட்கள் தொகுப்பு வழங்கும் திட்டத்தையும் வரும் ஜூன் 3 ஆம் தேதி முதல்வர் துவக்கி வைக்கிறார்…

0
363

கொரோனா நிவாரண நிதி 2 வது தவணை மற்றும் மளிகை பொருட்கள் தொகுப்பு வழங்கும் திட்டத்தையும் வரும் ஜூன் 3 ஆம் தேதி முதல்வர் துவக்கி வைக்கிறார்…