சுதந்திர இயக்கம் தொடர்பான இயக்கங்கள் மற்றும் ஆண்டுகள்-TNPSC NOTES

0
374

🔴சுதந்திர இயக்கம் தொடர்பான இயக்கங்கள் மற்றும் ஆண்டுகள்🔴

🔘 பங்கா-பாங் இயக்கம் (சுதேசி இயக்கம்) ➺ 1905 இல்

🔘 முஸ்லீம் லீக் ➺ 1906 இல்

🔘 1907 இல் காங்கிரஸின் பிளவு

🔘 ஹோம் ரூல் இயக்கம் ➺ 1916 இல்

🔘 லக்னோ ஒப்பந்தம் ➺ டிசம்பர் 1916 இல்

🔘 மாண்டேக் பிரகடனம் ➺ 20 ஆகஸ்ட் 1917 அன்று

🔘 கிலாபத் இயக்கம் ➺ 1919 கி.பி.

🔘 ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ➺ ஏப்ரல் 13, 1919 அன்று

🔘 ரவுலட் சட்டம் ➺ 19 மார்ச் 1919 அன்று

1920 மே 18 அன்று ஹண்டர் கமிட்டி அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது

🔘 நாக்பூர் காங்கிரஸ் மாநாடு டிசம்பர் 1920ல்

🔘 ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆகஸ்ட் 1, 1920 இல் தொடங்கியது

🔘 சௌரி-சௌரா சம்பவம் ➺ 5 பிப்ரவரி 1922 இல்

🔘 ஸ்வராஜ்ய கட்சி 1 ஜனவரி 1923 இல் நிறுவப்பட்டது

🔘 இந்துஸ்தான் குடியரசுக் கழகம் ➺ அக்டோபர் 1924 இல்

🔘 சைமன் கமிஷன் 8 நவம்பர் 1927 இல் நியமிக்கப்பட்டது.

பிப்ரவரி 3, 1928 இல் சைமன் கமிஷன் இந்தியாவிற்கு வருகை

🔘 நேரு அறிக்கை ➺ ஆகஸ்ட் 1928 இல்

🔘 பர்தௌலி சத்தியாகிரகம் ➺ அக்டோபர் 1928 இல்

🔘 லாகூர் பத்யந்த்ரா வழக்கு ➺ 8 ஏப்ரல் 1929 அன்று

1929 டிசம்பரில் லாகூரில் காங்கிரஸ் மாநாடு

🔘 இரண்டாவது வட்ட மேசை மாநாடு ➺ 7 செப்டம்பர் 1931 அன்று

🔘 2 ஜனவரி 1930 அன்று சுதந்திர தினப் பிரகடனம்

🔘 உப்பு சத்தியாகிரகம் ➺ 12 மார்ச் 1930 முதல் 5 ஏப்ரல் 1930 வரை

🔘 கீழ்ப்படியாமை இயக்கம் ➺ 6 ஏப்ரல் 1930 அன்று

🔘 முதல் வட்ட மேசை இயக்கம் ➺ 12 நவம்பர் 1930 இல்

🔘 காந்தி-இர்வின் ஒப்பந்தம் 8 மார்ச் 1931 அன்று.

🔘 வகுப்புவாத விருது (கம்யூனல் விருது) ➺ 16 ஆகஸ்ட் 1932 அன்று

🔘 பூனா ஒப்பந்தம் ➺ செப்டம்பர் 1932 இல்

🔘 மூன்றாவது வட்ட மேசை மாநாடு ➺ 17 நவம்பர் 1932 அன்று

🔘 1934 மே மாதம் காங்கிரஸ் சோசலிஸ்ட் கட்சி உருவானது

🔘 ஃபார்வர்டு பிளாக் ➺ 1 மே 1939 இல் உருவாக்கம்

🔘 விடுதலை நாள் ➺ 22 டிசம்பர் 1939

🔘 பாகிஸ்தானுக்கான கோரிக்கை ➺ 24 மார்ச் 1940 அன்று

🔘 ஆகஸ்ட் தீர்மானம் ➺ 8 ஆகஸ்ட் 1940 அன்று

🔘 இந்தியாவிலிருந்து வெளியேறும் திட்டம் ➺ 8 ஆகஸ்ட் 1942 அன்று

மார்ச் 1942 இல் கிரிப்ஸ் மிஷன் முன்மொழிவு

🔘 சிம்லா மாநாடு ➺ 25 ஜூன் 1945 அன்று

🔘 கடற்படை கலகம் ➺ 19 பிப்ரவரி 1946 அன்று

🔘 1946 மார்ச் 15 அன்று பிரதமர் அட்லியின் அறிவிப்பு

🔘 24 மார்ச் 1946 அன்று அமைச்சரவை பணியின் வருகை

🔘 நேரடி நடவடிக்கை தினம் ➺ ஆகஸ்ட் 16, 1946 அன்று

🔘 இடைக்கால அரசாங்கம் 2 செப்டம்பர் 1946 இல் நிறுவப்பட்டது

🔘 மவுண்ட்பேட்டன் திட்டம் ➺ 3 ஜூன் 1947 இல்