இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகளின் ஆதாரங்கள்

0
267

🛡இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகளின் ஆதாரங்கள்

🛡இந்திய அரசு சட்டம், 1935
➖சேவை ஆணையம்
➖கூட்டாட்சி அமைப்பு
➖நீதித்துறை அதிகாரப் பிரிவு
➖ஆளுநர் அலுவலகம்

🛡அமெரிக்கா
➖அடிப்படை உரிமைகள்
➖உச்ச நீதிமன்றம்
➖உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மீதான குற்றச்சாட்டு
➖நீதித்துறையின் சுதந்திரம் மற்றும் நீதித்துறை மறுஆய்வு
➖முகவுரை
➖ஜனாதிபதியின் பதவி நீக்கம்
➖துணைத் தலைவர் அலுவலகம்
➖எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு

🛡கனடா
➖மத்தியத்தால் மாநில ஆளுநர்கள் நியமனம்
➖மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையே அதிகாரப் பகிர்வு. மையத்துடன் எஞ்சிய அதிகாரங்கள்.

🛡ரஷ்யா
➖முகவுரை மற்றும் அடிப்படைக் கடமைகள்
➖ஐந்தாண்டு திட்டம்

🛡அயர்லாந்து
➖மாநிலக் கொள்கையின் வழிகாட்டுதல் கோட்பாடுகள்
➖தலைவரின் தேர்தல் செயல்முறை முறை மற்றும் குடியரசுத் தலைவரால் ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களை நியமனம் செய்தல்

🛡பிரிட்டன்
➖எழுத்துகள் மற்றும் இருசபை
➖சிஏஜி அலுவலகம்
➖அமைச்சர்களின் அமைச்சரவை அமைப்பு
➖இருசபை நாடாளுமன்ற அமைப்பு
➖ஒற்றை குடியுரிமை
➖சட்ட விதி
➖சட்டம்
➖லோக்சபாவில் சபாநாயகர்

🛡ஜப்பான்
➖சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட நடைமுறைகள் (உச்ச நீதிமன்றத்தின் செயல்பாடு)

🛡ஜெர்மனி
➖அவசரகால விதிகள் மற்றும் அவசரகாலத்தின் போது அடிப்படை உரிமைகளை நிறுத்துதல்

🛡ஆஸ்திரேலியா
➖வணிகம் மற்றும் வர்த்தகம் தொடர்பான ஏற்பாடு
➖ஒத்தான பட்டியல்
➖நாடாளுமன்றத்தின் கூட்டுக் கூட்டம்

🛡தென் ஆப்பிரிக்கா
➖அரசியலமைப்பின் திருத்த நடைமுறை
➖ராஜ்யசபா உறுப்பினர்கள் மறைமுக தேர்தல்

🛡Sources of Indian Constitutional Provision

🛡Government of India Act, 1935
➖Service Commission
➖Federal structure
➖Judiciary Power Division
➖Office of Governor

🛡United States of America
➖Fundamental Rights
➖Supreme Court
➖Impeachment process of Supreme Court and High Court Judges
➖Independence of Judiciary and judicial review
➖Preamble
➖Impeachment of President
➖Office of Vice-president
➖Written Constitution

🛡Canada
➖Appointment of State Governors by Center
➖Distribution of powers between centre and the states. Residuary Powers with the centre.

🛡Russia
➖Preamble and Fundamental Duties
➖Five Year Plan

🛡Ireland
➖Directive Principles of State Policy
➖Method of Election process of the President and Nomination of members in Rajya Sabha by the President

🛡Britain
➖Writs and Bicameralism
➖Office of the CAG
➖Cabinet system of Ministers
➖Bicameral Parliamentary System
➖Single Citizenship
➖Rule of Law
➖Legislation
➖Speaker in Lok Sabha

🛡Japan
➖Procedures established by law (functioning of Supreme Court)

🛡Germany
➖Emergency provisions and suspensions of Fundamental Rights during Emergency

🛡Australia
➖Provision regarding Trade and Commerce
➖Concurrent List
➖Joint sitting of Parliament

🛡South Africa
➖Amendment Procedure of the Constitution
➖Indirect election of members of the Rajya Sabha