1. சிட்ரிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

எலுமிச்சை

 1. லாக்டிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

பால்

 1. பார்மிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

எறும்பு கொடுக்கு

 1. பியூட்டைரிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

வெண்ணெய்

 1. டாட்டாரிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

திராட்சை

 1. அசிட்டிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

வினிகர்

 1. மாலிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

ஆப்பிள்

 1. யூரிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

சிறுநீர்

 1. ஆக்ஸாலிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

தக்காளி

 1. ஸ்டீயரிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

கொழுப்பு

 1. டானிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

தேநீர்

 1. ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

இரைப்பை

 1. அஸ்கார்பிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

சோடா பாணம்

 1. அனலின் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

வெங்காயம்

 1. பால்மிடிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

பாம் ஆயில்

 1. கார்பானுக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

பூண்டு

 1. அல்ஜினிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

கடல் பாசி

 1. கோலிக் அமிலம் அமைந்துள்ள பொருள் எது?

பித்தநீர்

Previous articleஇந்தியாவின் ஐந்தாண்டு திட்டங்களும் ஆண்டுகளும்
Next articleஇந்தியாவின் முதல் பெண்மணிகள் பட்டியல்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here