12th செய்முறை தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்

0
287

12th செய்முறை தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்-இயற்பியல், வேதியியல் தாவரவியல், விலங்கியல், உயிரியல், கணினி அறிவியல், மனையியல், வேளாண்மை அறிவியல், புள்ளியியல் பிரிவுகளுக்கான செய்முறை தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Click here to download

மேலே உள்ள download பட்டனை கிளிக் செய்து டவுன்லோட் செய்து பயன்பெறுங்கள்.