தமிழ்நாடு சிமெண்ட் நிறுவனத்தில் காலியிடங்கள் -TANCEM Requirement 2021

0
403

 தமிழ்நாடு சிமெண்ட் நிறுவனம் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான காலியிடங்களை அறிவித்துள்ளது.

விருப்பமுடையவர்கள் கீழ்க்கண்ட விபரங்களை படித்துவிட்டு விண்ணப்பிக்கவும்.

Qualification :

Junior Assistant – any degree

Personal Assistant – any degree

Time keeper – any degree

Driver – 10th passed with valid driving license

Age:Below 35 years

Application fees: free

Selection Process : shortlisting and interview

How to apply:

i) Download the notification and application form pdf

Notification pdf: DOWNLOAD

Application pdf: DOWNLOAD

ii) Fill all the details in the application form

iii) Send to the given address in the application form.