8 ஆம் வகுப்பு சந்திராயன் இலவச தேர்வு தொகுப்பு

0
1367

நமது தமிழ் மடல் இணையம் TNPSC/TET/TRB/TNUSRB/BANK போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் தேர்வர்களுக்கு உதவும் வகையில், இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகள், இலவச ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ், முந்தைய ஆண்டு வினா விடை தொகுப்பு, மாதிரி வினா விடை தொகுப்பு, இலவச ஆன்லைன் வகுப்புகள் போன்றவற்றை வழங்கி வருகிறது. நீங்களும் போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகுபவரா? உடனே நமது தமிழ் மடல் வாட்ஸ் அப் மற்றும் டெலிக்ராம் குழுக்களில் இணைந்து பயன்பெறுங்கள்.

JOIN OUR WHATSAPP GROUP-CLICK HERE

JOIN OUR TELEGRAM GROUP-CLICK HERE

S.Noதேர்வுப் பகுதிதேர்வு லிங்விடை
1.8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல்-01Click HereClick Here
2.8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல்-02Click HereClick Here
3.8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல்-03Click HereClick Here
4.8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல்-04Click HereClick Here
5.8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல்-05Click HereClick Here
6.8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல்-06Click HereClick Here
7.8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல்-07Click HereClick Here
8.8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல்-08Click HereClick Here
9.8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல்-09Click HereClick Here
10.8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் முழுவதும்Click HereClick Here
11.8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் 01-03 இலக்கணம் முழுவதும் Click Here
12.8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் 04-06 இலக்கணம் முழுவதும் Click Here
13.8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் 07-09 இலக்கணம் முழுவதும் Click Here
14.8 ஆம் வகுப்பு தமிழ்  இலக்கணம் முழுவதும் Click Here
15.8th Book Back QuestionsClick HereClick Here
16.8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் அட்டவணை பகுதி குறிப்புகள்Click HereClick Here