Sub Inspector (SI) Notification Released-2023

0
1621

Sub Inspector (SI) Notification Released-2023

தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வு வாரியம் காவல் சார்பு ஆய்வாளர்களுக்கான (SI)அறிவிக்கையை தற்பொழுது வெளியிட்டுள்ளது. ஜூன் மாதம் இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் ஆகஸ்ட் மாதம் தேர்வு நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

OFFICIAL NOTIFICATION PDFDOWNLOAD