ஏழாம் வகுப்பு தமிழ் உரைநடை பகுதி வினா விடைகள்|7th Tamil Quiz with answer key

0
644

இந்தப்பகுதி முழுக்க முழுக்க தமிழ் – உரைநரைப் பகுதிக்காக மட்டும் தயாரிக்கப்பட்டது.

இது முற்றிலும் சமச்சீர் புத்தகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை ஆனால் ஒரு சில வினாக்கள் மட்டும் புத்தகத்தை தாண்டி வெளியில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை.

ஒவ்வொரு பாடப்பகுதியின் இறுதியிலும் அதற்கான விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கீழே இருக்கும் டவுன்லோடு பட்டணை கிளிக் செய்து pdf-ஐ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்.

Multiple Coice Question with key answer which is very useful for TET, TNPSC competitive exams. Please Share with Your friends and Family.

Note : The original Credits goes to its original creator.