இன்றைய 8-ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடங்களுக்கான கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் | 28-01-2022

0
769
kalvi tv

இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோ விபரங்கள் (28-01-2022)

வகுப்பு – 8 (தமிழ், ஆங்கிலம், கணக்கு, அறிவியல், சமூக அறிவியல் )

பாடம் – தமிழ்

UNIT 8- ஒன்றே குலம்

நேரம் : 1.30 PM – 2.00 PM

YOUTUBE விடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்

வகுப்பு – 8

பாடம் – ஆங்கிலம் UNIT 4 -POEM – A THING OF BEAUTY

நேரம் : 2.30 PM  – 3.00 PM

YOUTUBE விடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு – 8

கணக்கு

பாடம் – UNIT 5- வடிவியல் – இரு சமபக்க சரிவகம் மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளுக்கு சரிவகம் வரைதல் – PART 1

நேரம் : 3.00 PM  – 3.30 PM

YOUTUBE வீடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு – 8

அறிவியல்

நேரம் : 3.30 PM  – 4.00 PM

பாடம்: UNIT 1 – தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை பாதுகாத்தல் பகுதி 2

YOUTUBE வீடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு – 8

சமூக அறிவியல்

பாடம் – UNIT 2 – வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரை பகுதி 1

நேரம் : 4.30 PM  – 5.00 PM

YOUTUBE விடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

ஜனவரி மாத கல்வி தொலைகாட்சி நிகழ்ச்சி நிரல் அட்டவணை (Transmission Cue sheet – pdf) Download செய்ய கீழே கிளிக் செய்யவும்.