இன்றைய 8-ஆம் வகுப்பு அனைத்துப் பாடங்களுக்கான கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் | 1-10-2021

0
580
kalvi tv

இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோ விபரங்கள் (1-10-2021)

வகுப்பு – 8 (தமிழ், ஆங்கிலம், கணக்கு, அறிவியல், சமூக அறிவியல் )

பாடம் – தமிழ்

UNIT 4 – ஆன்ற குடிபிறத்தல்

நேரம் : 1.30 PM – 2.00 PM

YOUTUBE விடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்

வகுப்பு – 8

பாடம் – ஆங்கிலம் UNIT-3 | MAKING LIFE WORHWHILE

நேரம் : 2.30 PM  – 3.00 PM

YOUTUBE விடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு – 8

கணக்கு

பாடம் – unit-1 | எண்கள் | எண்களை அறிவியல் குறியீட்டில் அமைத்தல் மற்றும் அறிதல்

நேரம் : 3.00 PM  – 3.30 PM

வகுப்பு – 8

அறிவியல்

அலகு 17 -உயிரியல் | தாவர உலகம் – பூஞ்சைகள்

நேரம் : 3.30 PM  – 4.00 PM

YOUTUBE வீடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பு – 8

சமூக அறிவியல்

பாடம் – UNIT – 2 | வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரை part 4

நேரம் : 4.30 PM  – 5.00 PM

YOUTUBE விடியோ இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

செப்டம்பர் மாத அனைத்து வகுப்புகளுக்குமான கல்வி டிவி நிகழ்ச்சி நிரல் pdf – Click Here

JOIN OUR TELEGRAM

JOIN OUR WHATSAPP

உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் அனைவருக்கும் பகிருங்கள்