புவியியலில்
1)மண்
2)வளிமண்டலம்
3)கோள்கள
4)மேகங்கள்
5)காடுகள்
6)தல காற்றுகள் பற்றிய தகவல்கள்:-

 1. மண் வகைகள் :
  🏜 புவியின் மேற்பரப்பில் மிகச்சிறிய பாறைத் துகள்கள் ஆன படலமே – மண்
  🏜 மண் வகைகள் – 5
 2. மணல்
 3. வண்டல் மண்
 4. செம்மண்
 5. கரிசல் மண்
 6. துருகல் மண் (மலை மண்)
 7. மணல்:
  🏜 மணல்களுக்குள் இருக்கும் இடைவெளி குறைவு
  🏜 காணப்படும் இடம் – கடற்கரை, பாலைவனம்
  🏜 முக்கிய பயிர்கள் – தென்னை, சவுக்கு, முந்திரி
 8. வண்டல் மண்:
  🏜 பொட்டாசியம் சத்து அதிகம் உள்ளது.
  🏜 பழைய வண்டல் மண் – பாங்கர்
  🏜 புதிய வண்டல் மண் – காதர்
  🏜 காணப்படும் இடம் – சிந்து, கங்கை, பிரம்மபுத்திரா, கங்கை ஆற்று சமவெளியில்
  🏜 முக்கிய பயிர்கள் – நெல், கரும்பு, வாழை
 9. செம்மண்:
  🏜 இவ்வகை மண்ணில் காணப்படும் சத்து – இரும்பு சத்து
  🏜 காணப்படும் இடம் -கர்நாடகா, ஒடிசா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு
  🏜 முக்கிய பயிர்கள் – அவரை, துவரை, பருப்பு வகைகள், எண்ணெய் வித்துக்கள்
 10. கரிசல் மண்:
  🏜 காணப்படும் சத்துகள் – சுண்ணாம்பு சத்து, இரும்பு, பொட்டாசியம்
  🏜 குறைந்த அளவு காணப்படும் சத்து – பாஸ்பரஸ், நைட்ரஜன்
  🏜 கரிசல் மண் வேறுபெயர் – ரீகர் மண்
  🏜 காணப்படும் பகுதி – மகாராட்டிர, ஆந்திரா, குஜராத், மத்திய பிரதேசம்
  🏜 விளையும் பயிர்கள் – பருத்தி, புகையிலை, மிளகாய், எண்ணெய் வித்துக்கள்
 11. மலைமண்:
  🏜 சாலை அமைக்க பயன்படுகிறது.
  🏜 காணப்படும் இடம் – மலை பிரதேசங்களில் (கேரளா, கர்நாடக, அஸ்ஸாம்)
  🏜 விளையும் பயிர்கள் – காபி, தேயிலை, ரப்பர்
 12. வளிமண்டலம் :-
  ☄ வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாயுக்கள்:-
  💥 நைட்ரஜன் – 78%
  💥 ஆக்ஸிஜன் – 21%
  💥 ஆர்கான் – 0.934%
  💥 கார்பன் டை ஆக்சைடு – 0.033%
  💥 பிற வாயுக்கள் – 0.033%
  ☄ வளிமண்டல அடுக்குகள் – 5
 13. ட்ரோபோஸ்பியர்
 14. ஸ்ட்ரோடோஸ்பியர்
 15. மீசோஸ்பியர்
 16. அயனோஸ்பியர்
 17. எக்சோஸ்பியர்
 18. ட்ரோபோஸ்பியர்:
  ☄ வேறுபெயர் – கீழ் அடுக்கு
  ☄ 8 கி.மீ முதல் 16 கி.மீ வரை பரவியுள்ளது.
  ☄ இடி, மின்னல், மேகம், புயல் மற்றும் மழை ஆகிய வானிலை மாற்றங்கள் நிகழும் அடுக்கு
  ☄ வானிலை அடுக்கு என்றும் கூறுவர்
  ☄ வளிமண்டலத்தில் மொத்த காற்றில் 80% இவ்வடுக்கில் தான் உள்ளது.
 19. ஸ்ட்ரோடோஸ்பியர்:
  ☄ வேறுபெயர் – படுக்கை அடுக்கு
  ☄ 16 கி.மீ. முதல் 50 கி.மீ. வரை பரவியுள்ளது.
  ☄ விமானங்கள் பறக்கும் அடுக்கு
  ☄ இதில் 20 கி.மீ. முதல் 35 கி.மீ வரை ஓசோன் அடுக்கு காணப்படுகிறது
  ☄சூரியனில் இருந்து பூமிக்கு வரும் புற ஊதா கதிர்களை தடுப்பது – ஓசோன்
  ☄ ஓசோனை பாதிக்கும் வாயு – குளோரோ ஃப்ளுரோ கார்பன் (CFC)
  ☄ ஓசோன் குறியீடு – O3
 20. மீசோஸ்பியர்:
  ☄ வேறுபெயர் – இடை அடுக்கு
  ☄ 50 கி.மீ முதல் 80 கி.மீ வரை பரவியுள்ளது.
  ☄ எரிகற்கள் வாழும் அடுக்கு
 21. அயனோஸ்பியர்:
  ☄ வேறுபெயர் – வெப்ப அடுக்கு
  ☄ 80 கி.மீ முதல் 500 கி.மீ வரை பரவியுள்ளது.
  ☄ வானொலி நிலையத்தில் இருந்து ஒலி பரப்பும் நிகழ்ச்சி மின்காந்த அலைகளை அனுப்பப்படுகிறது.
  ☄ 100 கி.மீ முதல் 300 கி.மீ வரை நேர் மற்றும் எதிர் மின் அயனிகள் காணப்படுகிறது
  ☄ இவ்வடுக்கு வானொலி அடுக்கு என்றும் அழைக்கப்படும்
 22. எக்சோஸ்பியர்:-
  ☄ வேறுபெயர் – வெளி அடுக்கு
  ☄ 500 கி.மீ க்கு மேல் காணப்படுகிறது
  ☄ இவ்வடுக்கில் காணப்படும் வாயுக்கள் – ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம்
  ☄ இவ்வடுக்கில் பிறகு விண்வெளி வெற்றிடமாகவே இருக்கும்.
 23. கோள்கள் :-
  கோள்கள் மொத்தம் – 8
 24. புதன்
 25. வெள்ளி
 26. பூமி
 27. செவ்வாய்
 28. வியாழன்
 29. சனி
 30. யுரேனஸ்
 31. நெப்டியூன்
 32. புதன்:
  🌙 சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள்
  🌙 சூரியனை வேகமாக வளம் வரும் கோள்
  🌙 துணைகோள் இல்லாத கோள்
 33. வெள்ளி:
  🌙 பூமிக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள்
  🌙 புவியின் இரட்டை பிறவி என்று அழைக்கப்படும் கோள்
  🌙 மிகவும் வெப்பமான கோள்
  🌙 தன்னைதானே மெதுவாக சுழலும் கோள்
  🌙 துணைகோள் இல்லாத கோள்
 34. பூமி:
  🌙 உயிர்க்கோளம் என்று அழைக்கப்படும் கோள்
  🌙 ஒரே ஒரு துணைகோள் உள்ளது. (நிலவு)
  🌙 மனிதர்கள் வாழும் ஒரே கோள்
  🌙 23 1/2° சாய்ந்து சூரியனை சுற்றுகிறது.
 35. செவ்வாய்:
  🌙 சிவப்பு கோள் என்று அழைக்கப்படும்.
  🌙 இரண்டு துணை கோள் கொண்டது.
  🌙 இரண்டு துணை கோள் பெயர் (ஃபோபாஸ், டெய்மாஸ்)
 36. வியாழன்:
  🌙 மிகப்பெரிய கோள்
  🌙 16 துணை கோள்களை கொண்டது
  🌙 மிகப்பெரிய துணை கோள் பெயர் – கனிமிட்
  🌙 2° அளவு சாய்ந்து சூரியனை சுற்றுகிறது
  🌙 பருவகால மாற்றங்கள் நிகழாத கோள்
 37. சனி:
  🌙 அதிக துணை கோள்களை கொண்டது
  🌙 துணை கோள்கள் எண்ணிக்கை –
  🌙 இக்கோளை கண்டுபிடித்தவர் – கலிலியோ கலிலி
  🌙 அழகிய வளையங்கள் உள்ள கோள்
  🌙 மஞ்சள் நிற கோள்
 38. யுரேனஸ்:
  🌙 இக்கோளை கண்டுபிடித்தவர் – வில்லியம் ஹேர்ச்செல் (13.03.1781)
  🌙 துணைக்கோள்கள் எண்ணிக்கை – 15
  🌙 98° சாய்ந்து சூரியனை சுற்றி வருகிறது.
  🌙 பச்சை நிற கோள்
  🌙இக்கோளை சுற்றி வளையங்கள் உள்ளது.
 39. நெப்டியூன்:
  🌙 இக்கோளை கண்டுபிடித்தவர் – J.G. கேலி
  🌙 துணைக்கோள்கள் எண்ணிக்கை – 8
  🌙 தற்போது கடைசியாக உள்ள கோள்
 40. மேகங்கள் :-
  மேகங்கள் உயரம் பொறுத்து எத்தனை வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது – 4
 41. கீழ்மட்ட மேகங்கள்
 42. இடைமட்ட மேகங்கள்
 43. உயர்மட்ட மேகங்கள்
 44. செங்குத்து மேகங்கள்
 45. கீழ்மட்ட மேகங்கள்:
  ☁ இதன் உயரம் – 5000 மீ
  ☁ இம்மேகத்திற்கு எவ்வாறு அழைப்படுகிறது – கீற்று மேகங்கள்
  ☁ இம்மேகம் வேறுபெயர் – சிரஸ்
  ☁ இவ்வகையான மேகங்கள் ஒருபோதும் மழை தராது
 46. இடைமட்ட மேகங்கள்:
  ☁ இது கடல் மட்டத்தில் இருந்து 2000 மீ உயரம் வரை இருக்கும்
  ☁ இம்மேகத்திற்கு வேறுபெயர் – படை மேகங்கள் (தாழ் மேகங்கள்)
  ☁ ஸ்ரேடஸ் என்றும் அழைக்கப்படும்
  ☁ இம்மேகம் அடர் சாம்பல் நிறம் கொண்டது
 47. உயர்மட்ட மேகங்கள்:
  ☁ கடல் மட்டத்தில் இருந்து 12,000 மீ வரை இருக்கும்
  ☁ வெடித்த பருத்து போன்று காணப்படுகிறது.
  ☁ அணியணியாக காணப்படும்.
  ☁ வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது – திரள் மேகங்கள்
  ☁ மின்னல், இடி மற்றும் மழை கொடுக்கும் மேகங்கள்
  ☁ கியூமிலஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
 48. செங்குத்து மேகங்கள்:
  ☁ வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது – கார்படை மேகங்கள்
  ☁ இதன் நிறம் – கருமை (அ) சாம்பல்
  ☁ ஆலங்கட்டி மழை பெய்ய காரணமான மேகம்
  ☁ நிம்பஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
 49. காடுகள் :-
  🌳 காடு என்ற சொல் ஃபாரிஸ் என்ற இலத்தீன் மொழியில் இருந்து வந்தது.
  🌳 காடுகளின் வகைகள்:-
 50. வெப்பமண்டல பசுமை மாறாக் காடுகள்
 51. வெப்பமண்டல பருவக்காற்று காடுகள்
 52. குறுங்காடு மற்றும் முட்புதர் காடுகள்
 53. பாலைவனத் தாவரம்
 54. மாங்ரோவ் காடுகள்
 55. மலைக்காடுகள்
 56. வெப்பமண்டல பசுமை மாறாக்காடுகள்:
  🌳 ஆண்டிற்கு மழைபொழிவு 200 செ.மீ. அதிகமாக இருக்கும்
  🌳 60 மீ உயரம் வரை வளரக் கூடியவை
  🌳 காணப்படும் மரங்கள் – ரோஸ், எபானி, மகோகனி, ரப்பர், சின்கோனா, மூங்கில், லயானாஸ்
  🌳 காணப்படும் இடங்கள் – அந்தமான் நிக்கோபார், மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள், அஸ்ஸாம், ஒடிசா
 57. வெப்பமண்டல பருவக்காற்று காடுகள்:
  🌳ஆண்டிற்கு மழை அளவு 70 செ.மீ. முதல் 200 செ.மீ. வரை
  🌳 கோடைகாலத்தில் சுமார் 6 முதல் 8 வாரங்கள் வரை இலைகளை உதிர்த்து விடுகிறது
  🌳 இதனால் இதற்கு இலையுதிர் காடுகள் என்று வேறு பெயரும் உண்டு.
  🌳 காணப்படும் மரங்கள் – தேக்கு, சால், சந்தனம், சிகம், வேட்டில், வேப்பமரம்
  🌳 காணப்படும் பகுதிகள் – இமயமலை அடிவாரத்தில், ஜார்கண்ட், சட்டீஸ்கர், மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள், ஒடிசா
  🌳 வறண்ட பருவகாற்று காடுகள் காணப்படும் பகுதி – பீகார், உத்திர பிரதேசம்
 58. குறுங்காடு மற்றும் முட்புதர் காடுகள்:
  🌳 ஆண்டிற்கு மழை அளவு – 75 செ.மீ. குறைவாக இருக்கும்
  🌳 காணப்படும் மரங்கள் – அக்கேசியா, பனை, கள்ளி, கயிர், பாபூல், பலாஸ், கக்ரி, கஜீரி
  🌳 காணப்படும் பகுதிகள் – குஜராத், இராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம், உத்திர பிரதேசம், பஞ்சாப், ஹரியானா
 59. பாலைவனத் தாவரம்:
  🌳ஆண்டிற்கு மழை அளவு – 25 செ.மீ. குறைவாக இருக்கும்
  🌳 காணப்படும் மரங்கள் – அக்கேசியா, ஈச்சமரம், பாபுல்
  🌳 இவ்வகையான மரங்கள் உயரம் – 6 லிருந்து 10 மீ உயரம் வரை மட்டுமே இருக்கும்
  🌳 பாபுல் மரங்கள் கோந்து பொருட்கள் அதன் பட்டைகள் தோல் பதனிடுவதற்கு பயன்படுகிறது.
  🌳 காணப்படும் பகுதிகள் – ராஜஸ்தான், கட்ச் பகுதி, குஜராத் தில் உள்ள சௌராஷ்டிரா, தென் மேற்கு பஞ்சாப்
 60. மாங்குரோவ் காடுகள்:
  🌳 இவ்வகையான காடுகளுக்கு வேறு பெயர்கள் – சதுப்பு நில காடுகள், ஓதக் காடுகள், ஹலோபைட் படைகள்
  🌳 காணப்படும் மரங்கள் – சுந்தரி மரங்கள்
  🌳 காணப்படும் பகுதிகள் – கங்கை, மகாநதி, கோதாவரி, கிருஷ்ணா, காவிரி டெல்டா பகுதிகள், அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள்
  🌳 மேற்கு வங்காளத்தில் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது – சுந்தரவனம்
 61. மலைக்காடுகள்:-
  🌳 இரண்டு வகை:
 62. இமயமலைத்தொடர் மலைக்காடுகள்
 63. தீபகற்ப பீடபூமி மலைக்காடுகள்
 64. இமயமலைத்தொடர் மலைக்காடுகள்:-
  🌳 1000 மீ முதல் 2000 மீ வரை காணப்படும் மரங்கள் – ஓக், செஸ்நெட்
  🌳 1500 மீ முதல் 3000 மீ வரை காணப்படும் மரங்கள் – பைன், டியோடர், சில்வர், பீர், ஸ்பூருஸ், செடர்
  🌳 3600 மீ மேல் பகுதியில் வளரும் மரங்கள் – சில்வர்ஃபிர், ஜுனிபெர்ஸ், பைன், பிர்ச்சஸ், மோசஸ், லிச்சன்ஸ்
 65. தீபகற்ப மலை காடுகள்:
  மூன்று வகை படும்.
 66. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள்
 67. விந்திய மலைப்பகுதி
 68. நீலகிரி மலைப்பகுதி
  🌳 நீலகிரியிலுள்ள வெப்பமண்டல காடுகள் வேறுபெயர் – சோலாஸ்
  🌳 சோலாஸ் வகை தாவரங்கள் சாத்பூரா மற்றும் மைக்கலா மலைதொடரில் காணப்படும்
  🌳 காணப்படும் மரங்கள் – மேக்னோலியா, லாரல், சின்கோனா, வேட்டில்
 69. தலகாற்றுக்கள் :-
  💨 மிஸ்ட்ரல் – ஃபிரான்ஸ்
  💨 போரா – யூகோஸ்லாவிய
  💨 பாம்ப்ரியோ – அர்ஜென்டினா
  💨 பிரிக்ஃபீல்டர் – ஆப்ரிக்கா
  💨 ஹர்மட்டான் – கினியா கடற்கரை
  💨 நார்வெஸ்டர் – நியூசிலாந்து
  💨 பார்ன் – ஸ்விச்சர்லாந்து
  💨 சிமூன் – ஈரான்
  💨 சாண்டாஅனா – கலிஃபோர்னியா
  💨 காம்சின் – எகிப்து
  💨 லிவிச்சி – ஸ்பெயின்
  💨 புழுதிப்புயல் – சஹாரா
  💨 வில்லி வில்லி – ஆஸ்திரேலியா
  💨 பிளசார்ட் – துருவபகுதி
Previous articleபொது அறிவு கேள்வி பதில்கள் – 2
Next articleபொது அறிவு கேள்வி பதில்கள்-03

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here