12-ஆம் வகுப்பு வரலாறு pdf | History

2
4205

மேல் நிலை இரண்டாம் ஆண்டிற்கான பள்ளிக் கல்வித்துறை வழங்கும் அனைத்து பாட நூல்கள். வகுப்பு 1 முதல் 12 வரை அனைத்து வகுப்புகளுக்கான பாட புத்தகங்களும் pdf வடிவில் [HIGH QUALITY PDF] நம் தமிழ் மடல் இணையதளத்தில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். +2 History tamil medium text book free download.

மேல் நிலை இரண்டாம் ஆண்டு வரலாறு இலவச பதிவிறக்கம் (pdf வடிவில்)

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை சொடுக்கி pdf-ஐ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும்.

Click Here to download