ஜூன் மாதத்தில் இந்த நாட்களில் வங்கிகள் இயங்காது

0
108

ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகளில், நாடு முழுவதும் உள்ள தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

Bank Holidays in June: ஜூன் மாதத்தில் இந்த நாட்களில் வங்கிகள் இயங்காது

வங்கி விடுமுறைகள் குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் அனுசரிக்கப்படும் பண்டிகைகளைப் பொறுத்தது மற்றும் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து மற்றொன்றுக்கும் வேறுபடலாம்.

இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் உள்ள வங்கிகள் ஜூன் மாதத்தில் மொத்தம் ஒன்பது நாட்களுக்கு மூடப்படும். வங்கிகளுக்கான வார இறுதி நாட்களின் விடுமுறை மற்றும் மாநிலத்தின் பல்வேறு பண்டிகைகள் காரணமாக வங்கிகள் இயங்காமல் இருக்கும்.

ஜூன் மாதத்தின் முக்கிய விடுமுறை நாட்கள் என்றால் ஜூன் 15-ம் தேதி YMA நாள் / ராஜா சங்கராந்தி. ஜூன் 25 அன்று குரு ஹர்கோபிந்த் ஜியின் பிறந்த நாள் மற்றும் ஜூன் 30 அன்று ரெம்னா நி மற்றும் வாரத்தின் இறுதி நாட்கள்.


ஜூன் 15: ஒய்.எம்.ஏ நாள் / ராஜா சங்கராந்தி – மிசோரத்தின் ஐஸ்வால் மற்றும் ஒடிசாவின் புவனேஸ்வரில் அனைத்து வங்கிகளும் மூடப்படும்

ஜூன் 25: குரு ஹர்கோபிந்த் ஜியின் பிறந்த நாள் – ஜம்மு மற்றும் ஸ்ரீநகரில் அனைத்து வங்கிகளும் மூடப்படும்

ஜூன் 30: ரெம்னா நி – இந்த நாளில், மிசோரத்தின் ஐஸ்வாலில் வங்கிகள் மூடப்படும்.

ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகளில், நாடு முழுவதும் உள்ள தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் (ரிசர்வ் வங்கி) ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வங்கிகள் மூடப்பட வேண்டிய கட்டாயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜூன் 6: வார விடுமுறை (ஞாயிறு)

ஜூன் 12: இரண்டாவது சனிக்கிழமை

ஜூன் 13: வாராந்திர விடுமுறை (ஞாயிறு)

ஜூன் 20: வார விடுமுறை (ஞாயிறு)

ஜூன் 26: நான்காவது சனி

ஜூன் 27: வார விடுமுறை (ஞாயிறு)

வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் வங்கி விடுமுறை பட்டியலை தவறாமல் சரிபார்க்கவும், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வழங்கிய விடுமுறை பட்டியலுடன் சரிபார்க்கவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.