தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2021

0
1194

தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2021

தகுதி : 10th படித்திருந்தால் போதும்

ஆண் / பெண்

சம்பளம் : தகுதிக்கு ஏற்ப மாறுபடும்

பணிகள் : பல்வேறு

கடைசி தேதி : ஏதும் குறிப்பிடவில்லை

Apply Link : click here