லாக்டவுன்: நெகடிவ் சிந்தனைகள் வராமல் இருக்க என்ன செய்யலாம்?

0
142

வீட்டில் இருப்பவர்கள் குழந்தைகளுடன் நேரம் செலவிடலாம், வீட்டிற்குள்ளேயே விளையாட முடிகிற விளையாட்டுகளை விளையாடலாம் என மருத்துவர் கூறுகிறார்.

Loading video