BEO ORIGINAL QUESTION PAPER AND OFFICIAL TENTATIVE ANSWER KEY-2023

0
2466

BEO ORIGINAL QUESTION PAPER AND OFFICIAL TENTATIVE ANSWER KEY-2023

கடந்த செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்ற வட்டார கல்வி அலுவலர் (BEO) தேர்வுக்கான உத்தேச விடை குறிப்பு (TENTATIVE ANSWER KEY) தற்போது TRB வெப்சைட்டில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

QUESTION PDF -CLICK HERE

TENTATIVE ANSWER KEY-CLICK HERE