8 மணித் தேர்வு 66 SGT/TNPSC/TNUSRB/TET – 9ஆம் வகுப்பு தமிழ் 7-9

0
64272

8 மணித் தேர்வு-66 SGT/TNPSC/TNUSRB/TET தேர்வர்களுக்கான இலவச டெஸ்ட் பேட்ச்

SGT/TNPSC/TNUSRB/TET தேர்வர்களுக்காக நமது தமிழ் மடல் இணையம் ” 8 மணித் தேர்வு ” என்ற இலவச தேர்வு தொகுப்பினை வழங்குகிறது.

8 மணித் தேர்வின் சிறப்பம்சங்கள்:

🔷6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரையிலான தமிழ்,அறிவியல்,சமூக அறிவியல் பகுதியிலிருந்து தேர்வுகள் வழங்கப்படுகிறது.

🔷 வினாக்கள் அனைத்தும் தரமானதாக இருக்கும்.. பாட புத்தகத்தை நன்கு வாசித்தால் மட்டுமே வினாக்களுக்கு விடை அளிக்க முடியும்.

🔷 இந்த தேர்வுக்கு முன்னர் 7மணி தேர்வு ஒன்று அதே பாடப்பகுதியில் இலவச தேர்வு ஒன்று வழங்கப்படும்.

🔷 ஒவ்வொரு தேர்விலும் 50 வினாக்கள் இடம் பெற்று இருக்கும் முழு தேர்வில் 100 வினாக்கள் இடம்பெற்றிருக்கும்.

🔷 தேர்வுக்கான லிங்க் இரவு 8 மணிக்கு வழங்கப்படும். இந்த தேர்வினில் மறுநாள் காலை 6 மணி வரை மட்டுமே பங்கு பெற முடியும். மறுநாள் காலை 8 மணிக்கு தேர்வுக்கான வினா விடை தொகுப்பு மற்றும் மதிப்பெண் தரவரிசை பட்டியல் வழங்கப்படும்.

🔷 அனைத்து தேர்வுகளும் நிறைவடைந்ததும் ஒட்டு மொத்தமாக வினா விடை தொகுப்பு PDFஆக வழங்கப்படும் .

🔷 இந்த தேர்வுகளுக்கான லிங்க் பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப்பட்ட வாட்சப் மற்றும் டெலிகிராம் குழுவில் மட்டும் பகிரப்படும். பொது குழுவில் பகிரப்படாது.

8 மணித் தேர்வு-66 SGT/TNPSC/TNUSRB/TET – 9ஆம் வகுப்பு தமிழ் 7-9

  (9ஆம் வகுப்பு தமிழ் 7-9)

கீழே இருக்கும் Click Here பட்டணை கிளிக் செய்யவும்.

இதற்கு முந்தைய தேர்வின் லிங்குகள், மதிப்பெண் பட்டியல் மற்றும் விடைகள்.

S.NoDateTestMark ListKey Answer
1.5th April6th tamil 01-03DownloadDownload
2.6th April6th tamil 04-06DownloadDownload
3.7th April6th tamil 07-09DownloadDownload
4.8th April6th tamil Full DownloadDownload
5.9th April7th tamil 01-03DownloadDownload
6.10th April7th tamil 04-06DownloadDownload
7.11th April7th tamil 07-09DownloadDownload
8.12th April7th tamil FullDownloadDownload
9.13th April8th tamil 01-03DownloadDownload
10.14th April8th tamil 04-06DownloadDownload
11.15th April8th tamil 07-09DownloadDownload
12.16th April8th tamil FullDownloadDownload
13.17th April6th to 8th tamil FullDownloadDownload
14.18th April6th science Term 1 (01-03) DownloadDownload
15.19th Aprl6th Science Term 1 (04-07)DownloadDownload
16.20th April6th Science Term 2 (01-03)DownloadDownload
17.21th April6th Science Term 2 (04-07)DownloadDownload
18.22th April6th Science Term 3 (01-03)DownloadDownload
19.23th April6th Science Term 3 (04-07)DownloadDownload
20.24th April6th Science Full TestDownloadDownload
21.25th April7th Science Term 1(01-03)DownloadDownload
22.26th April7th Science Term 1(04-07)DownloadDownload
23.27th April7th Science Term 2(01-03)DownloadDownload
24.28th April7th Science Term 2(04-06)DownloadDownload
25.29th April7th Science Term 3(01-03)DownloadDownload
26.30th April7th Science Term 3(04-06)DownloadDownload
27.1st May7th Science Full TestDownloadDownload
28.2nd May8th Science unit 01-03DownloadDownload
29.3rd May8th Science unit 04-06DownloadDownload
30.4th May8th Science unit 07-09DownloadDownload
31.5th May8th Science unit 10-12DownloadDownload
32.6th May 8th Science unit 13-15DownloadDownload
33.7th May8th Science unit 16-17DownloadDownload
34.8th May8th Science unit 18-20DownloadDownload
35.9th May 8th Science unit 21-23DownloadDownload
36.10th May8th Science Full TestDownloadDownload
37.11th May6th to 8th Science Full TestDownloadDownload
38.12th May6th Social Term 1 (history 1-4)DownloadDownload
39.13th May 6th Social Term 1 (geography 1,2 & civics 1,2)DownloadDownload
40.14th May6th Social Term 2 (history 1-3)DownloadDownload
41.15th May6th Social Term 2 (geography, civics,commerce)DownloadDownload
42.16th May6th Social Term-3 History (1-4)DownloadDownload
43.17th May6th Social Term-3 Geography (1-3)DownloadDownload
44.18th May 6th Social Science term 3 (civics 1-3)DownloadDownload
45.19th May6th Social Science Full TestDownloadDownload
46.20th May7th Social Science Term 1 (History 1-4)DownloadDownload
47.21st May 7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பருவம் 1 -புவியியல் 1- 3DownloadDownload
48.22nd MAy7th Social science Term -1 CivicsDownloadDownload
49.23rd May7th Social Science Term-2 History 1-3DownloadDownload
50.24th May7th Social Science Term-2 geography and civicsDownloadDownload
51.25th May7th Social Term-3 History 1-3DownloadDownload
52.26th May7th Social Term- 3 Geography 1-3Download Download
53.27th May7th Social Term -3 Civics 1-3DownloadDownload
54.28th May7th Social Full TestDownloadDownload
5529th May8th Social History 1-3DownloadDownload
56.30th May8th Social History 4-6DownloadDownload
57.31th May8th Social History 7-8 & Economics FullDownloadDownload
58.1st June8th Social Geography 1-3DownloadDownload
59.2nd June8th Social Geography 4-7DownloadDownload
60.3rd June8th Social civics 1-3DownloadDownload
61.4th June8th Social civics 4-7DownloadDownload
62.5th June8th Social Full TestDownloadDownload

இன்னும் எங்கள் இலவச 8 மணித்தேர்வு வாட்சப் மற்றும் டெலிகிராம் குழுவில் நீங்கள் இணையவில்லை என்றால் உடனே இணைந்துகொள்ளுங்கள்!

Whatsapp – CLick Here

Telegram – CLick Here