8 மணித் தேர்வு-45 SGT/TNPSC/TNUSRB/TET -6ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முழுவதும்

0
51805

8 மணித் தேர்வு-45 SGT/TNPSC/TNUSRB/TET தேர்வர்களுக்கான இலவச டெஸ்ட் பேட்ச்

SGT/TNPSC/TNUSRB/TET தேர்வர்களுக்காக நமது தமிழ் மடல் இணையம் ” 8 மணி தேர்வு ” என்ற இலவச தேர்வு தொகுப்பினை வழங்குகிறது.

8 மணித் தேர்வின் சிறப்பம்சங்கள்:

🔷6 ஆம் வகுப்பு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரையிலான தமிழ்,அறிவியல்,சமூக அறிவியல் பகுதியிலிருந்து தேர்வுகள் வழங்கப்படுகிறது.

🔷 வினாக்கள் அனைத்தும் தரமானதாக இருக்கும்.. பாட புத்தகத்தை நன்கு வாசித்தால் மட்டுமே வினாக்களுக்கு விடை அளிக்க முடியும்.

🔷 இந்த தேர்வுக்கு முன்னர் 7மணி தேர்வு ஒன்று அதே பாடப்பகுதியில் இலவச தேர்வு ஒன்று வழங்கப்படும்.

🔷 ஒவ்வொரு தேர்விலும் 50 வினாக்கள் இடம் பெற்று இருக்கும் முழு தேர்வில் 100 வினாக்கள் இடம்பெற்றிருக்கும்.

🔷 தேர்வுக்கான லிங்க் இரவு 8 மணிக்கு வழங்கப்படும். இந்த தேர்வினில் மறுநாள் காலை 6 மணி வரை மட்டுமே பங்கு பெற முடியும். மறுநாள் காலை 8 மணிக்கு தேர்வுக்கான வினா விடை தொகுப்பு மற்றும் மதிப்பெண் தரவரிசை பட்டியல் வழங்கப்படும்.

🔷 அனைத்து தேர்வுகளும் நிறைவடைந்ததும் ஒட்டு மொத்தமாக வினா விடை தொகுப்பு PDFஆக வழங்கப்படும் .

🔷 இந்த தேர்வுகளுக்கான லிங்க் பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப்பட்ட வாட்சப் மற்றும் டெலிகிராம் குழுவில் மட்டும் பகிரப்படும். பொது குழுவில் பகிரப்படாது.

8 மணித் தேர்வு-45 SGT/TNPSC/TNUSRB/TET – 6ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல்

 (6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முழுவதும்)

கீழே இருக்கும் Click Here பட்டணை கிளிக் செய்யவும்.

இதற்கு முந்தைய தேர்வின் லிங்குகள், மதிப்பெண் பட்டியல் மற்றும் விடைகள்.

S.NoDateTestMark ListKey Answer
1.5th April6th tamil 01-03DownloadDownload
2.6th April6th tamil 04-06DownloadDownload
3.7th April6th tamil 07-09DownloadDownload
4.8th April6th tamil Full DownloadDownload
5.9th April7th tamil 01-03DownloadDownload
6.10th April7th tamil 04-06DownloadDownload
7.11th April7th tamil 07-09DownloadDownload
8.12th April7th tamil FullDownloadDownload
9.13th April8th tamil 01-03DownloadDownload
10.14th April8th tamil 04-06DownloadDownload
11.15th April8th tamil 07-09DownloadDownload
12.16th April8th tamil FullDownloadDownload
13.17th April6th to 8th tamil FullDownloadDownload
14.18th April6th science Term 1 (01-03) DownloadDownload
15.19th Aprl6th Science Term 1 (04-07)DownloadDownload
16.20th April6th Science Term 2 (01-03)DownloadDownload
17.21th April6th Science Term 2 (04-07)DownloadDownload
18.22th April6th Science Term 3 (01-03)DownloadDownload
19.23th April6th Science Term 3 (04-07)DownloadDownload
20.24th April6th Science Full TestDownloadDownload
21.25th April7th Science Term 1(01-03)DownloadDownload
22.26th April7th Science Term 1(04-07)DownloadDownload
23.27th April7th Science Term 2(01-03)DownloadDownload
24.28th April7th Science Term 2(04-06)DownloadDownload
25.29th April7th Science Term 3(01-03)DownloadDownload
26.30th April7th Science Term 3(04-06)DownloadDownload
27.1st May7th Science Full TestDownloadDownload
28.2nd May8th Science unit 01-03DownloadDownload
29.3rd May8th Science unit 04-06DownloadDownload
30.4th May8th Science unit 07-09DownloadDownload
31.5th May8th Science unit 10-12DownloadDownload
32.6th May 8th Science unit 13-15DownloadDownload
33.7th May8th Science unit 16-17DownloadDownload
34.8th May8th Science unit 18-20DownloadDownload
35.9th May 8th Science unit 21-23DownloadDownload
36.10th May8th Science Full TestDownloadDownload
37.11th May6th to 8th Science Full TestDownloadDownload
38.12th May6th Social Term 1 (history 1-4)DownloadDownload
39.13th May 6th Social Term 1 (geography 1,2 & civics 1,2)DownloadDownload
40.14th May6th Social Term 2 (history 1-3)DownloadDownload
41.15th May6th Social Term 2 (geography, civics,commerce)DownloadDownload
42.16th May6th Social Term-3 History (1-4)DownloadDownload
43.17th May6th Social Term-3 Geography (1-3)DownloadDownload
44.18th May 6th Social Science Full testDownloadDownload

இன்னும் எங்கள் இலவச 8 மணித்தேர்வு வாட்சப் மற்றும் டெலிகிராம் குழுவில் நீங்கள் இணையவில்லை என்றால் உடனே இணைந்துகொள்ளுங்கள்!

Whatsapp – CLick Here

Telegram – CLick Here