TNPSC SCERT STUDY MATERIALS |SHINE IAS ACADEMY

0
734

SHINE IAS ACADEMY வழங்கும் இலவச TNPSC மற்றும் SCERT தேர்வுகளுக்கான பாடக்குறிப்புகள். கீழே அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்ட DOWNLOAD லிங்கை கிளிக் செய்து தேவையான PDF கோப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

S.NoFile NameDownload Link
1.வேதியியல் புத்தகம்Download
2.விலங்கியல் புத்தகம்Download
3.பொருளாதாரம் புத்தகம்Download
4.புவியியல் புத்தகம்Download
5.தமிழ்நாடு – வரலாறும், பண்பாடும் – பகுதி-1 (UNIT -8)Download
6.தாவரவியல் புத்தகம்Download
7.தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம் (UNIT -9)Download
8.இயற்பியல் புத்தகம்Download
9.இந்தியாவின் வரலாறும் பண்பாடும் புத்தகம்Download
10.இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு புத்தகம்Download
11.இந்திய தேசிய இயக்கம் புத்தகம்Download
12.Zoology Material Tamil sampleDownload
13.ZOOLOGY BOOK – ENGLISHDownload
14.UNIT 9 BOOK – ENGLISHDownload
15.TNPSC material for SampleDownload
16.Polity Tamil sampleDownload
17.PHYSICS BOOK – ENGLISHDownload
18.INM BOOK-ENGLISHDownload
19.INDIAN POLITY BOOK – ENGLISHDownload
20.INDIAN HISTORY BOOK – ENGLISHDownload
21GEOGRAPHY BOOK – ENGLISHDownload
22.CHEMISTRY BOOK – ENGLISHDownload
23.GENERAL ENGLISH BOOK-VOLUME 1Download
24.BOTONY BOOK – ENGLISHDownload