ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் | Target Study Centre Free Online Test |6th to 8th std Social Science

0
1177

விழுப்புரம் TARGET STUDY CENTRE வழங்கும் SGT/TNPSC/DEO MODEL TEST

🔹200 QUESTIONS
🔹6th -8th social (175 questions+25 maths aptitude)

Target Study Centre, Villupuram வழங்கும் இலவச ஆன்லைன் தேர்வு

கீழே இருக்கும் Click Here பட்டணை கிளிக் செய்து தேர்வில் பங்கு பெறுங்கள்.