TNPSC NOTES-22-02-23

0
364

தெரிந்துகொள்வோம்

📚தமிழின் முதல் காப்பியம்..சிலப்பதிகாரம்.

📚தமிழின் இரண்டாவது காப்பியம்….மணிமேகலை.

📚தமிழின் முதல் தேசிய காப்பியம்….சிலப்பதிகாரம்.

📚தமிழின் இரண்டாவது தேசிய காப்பியம்….பெரியபுராணம்

📚தமிழின் முதல் சமய காப்பியம்… மணிமேகலை.

📚தமிழின் முதல் விருத்த காப்பியம்….சீவக சிந்தாமணி.

📚தமிழின் பௌத்தக்காப்பியம்…மணிமேகலை, குண்டலகேசி

📚தமிழின் முதல் கள ஆய்வு நூல்….பெரியபுராணம்.

📚தமிழின் மிகப்பெரிய நூல்….கம்பராமாயணம்.

📚தமிழின் முதல் மூன்று காப்பியங்கள்….சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, பெருங்கதை.