TET PAPER-2 ORIGINAL TENTATIVE AND FINAL ANSWER KEY

0
16880

TET PAPER 2 FINAL ANSWER KEY (28-03-2023)

28-03-2023 அன்று வெளியிடப்பட்ட TET இரண்டாம் தாளுக்கான இறுதி தேர்வு முடிவுகள் மற்றும் இறுதி விடைகளும் வெளியாகியுள்ளன.

கீழே இருக்கும் CLICK HERE லிங்கை கிளிக் செய்து FINAL KEY ANSWER pdf -ஐ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்.

TENTATIVE ANSWER KEY பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே இருக்கும் தேவையான லிங்குகளை பயன்படுத்தவும்.

TET PAPER 2 ORIGINAL TENTATIVE ANSWER KEY

கீழே ஒவ்வொரு தேதியிலும் நடைபெற்ற TET PAPER-02 தேர்வில் கேட்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு அதன் விடைகள் pdfல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கீழே உள்ள பட்டனை கிளிக் செய்து தேவையான pdf-ஐ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்.

S.NoDATE & SESSIONSUBJECTTENTATIVE KEY
1.03.02.23 – FNM+SDownload
2.03.02.23 – ANM+SDownload
3.04.02.23 – FNM+SDownload
4.04.02.23 – ANM+SDownload
5.05.02.23 – FNM+SDownload
6.05.02.23 – ANM+SDownload
7.06.02.23 – FNM+SDownload
8.06.02.23 – ANM+SDownload
9.07.02.23 – FNM+SDownload
10.07.02.23 – ANM+SDownload
11.08.02.23 – FNSSDownload
12.08.02.23 – ANSSDownload
13.10.02.23 – FNSSDownload
14.10.02.23 – ANSSDownload
15.11.02.23 – FNSSDownload
16.11.02.23 – ANSSDownload
17.12.02.23 – FNM+SDownload
18.12.02.23 – ANM+SDownload
19.12.02.23 – ANSSDownload
20.13.02.23 – FNssDownload
21.13.02.23 – ANssDownload
22.14.02.23 – FNssDownload
23.14.02.23 – ANM+SDownload
2414.02.23 – ANssDownload
25.15.02.23 – FNssDownload

தேர்வுகளின் வினாத்தாளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்.

இரண்டாம் தாளுக்கான தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்துகொள்ள கீழே கிளிக் செய்யவும்.(Click below button to view your Score card of Tet Paper 2)