ஆறாம் வகுப்பு ஆங்கிலம் ஒப்படைப்பு மாதிரி விடைகள் | 6th Standard English Assignment Answer key | Assignment-2

0
606
ASSIGNMENT ANSWER


6th Standard Assignment Question and Key Answers Download

பள்ளி கல்வித்துறை மற்றும் TNSCERT வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஒப்படைப்பு மாதிரிகள் மாதந்தோறும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்ட ஒப்படைப்பு மாதிரிகளின் வினாத்தாள் மற்றும் விடைகள் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நலனுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளன.

கீழே இருக்கும் Download லிங்கை கிளிக் செய்து விடைகளை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளுங்கள்.

Click Here to Download

அனைத்து வகுப்புகளுக்குமான ஒப்படைப்பு மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் விடைகளின் மொத்த பட்டியலுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here