இந்திய தேசிய இயக்கம்-குறிப்புகள், முக்கிய வினா விடை

2
8856
STUDY MATERIAL

TNPSC Study Materials, Model Question Papers Pdf File Download: Good news for the viewers of TNPSC Portal. Correspondingly, Today we are sharing study material for all popular TNPSC Exams for the session Moreover, Each detail presented here is prepared by taking information from the quotes of TNPSC Exam Specialists. Simultaneously we have gathered these PDF files from Tamil Nadu PSC Groups available on the social media. Therefore, We hope these PDF Materials are useful to all for TNPSC Group Exams. Download TNPSC Study Material by clicking on links. TNPSC Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4, VAO, & Other Tamil Nadu Exams Study Materials download Below.

(கீழே உள்ள CLICK HERE பட்டனை கிளிக் செய்து டவுன்லோட் செய்து கொள்ளுங்கள்)

S. NOஇந்திய தேசிய இயக்கம் DOWNLOAD
1இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர்களின் எழுச்சி 1st chapterCLICK HERE
2இந்திய விடுதலை முதல் உருவான கட்சிகள் 1st chapterCLICK HERE
3இனவாதத்திற்கு வழிவகுக்கும் பகிர்வுகள் 1st chapterCLICK HERE
4பிரிட்டிஷ்க்கு எதிரான போராட்டங்கள் 1857 புரட்சி 1st chapterCLICK HERE
5சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு 1st chapterCLICK HERE
6போராட்டங்களின் பல்வேறு முறைகள் 1st chapterCLICK HERE
7போராளி இயக்கங்களின் எழுச்சி 1st chapterCLICK HERE
8இந்திய தேசிய இயக்கம் குறிப்புகள் -8th, 10th, 12th textbook history notesCLICK HERE
9இந்திய தேசிய இயக்கம் முக்கிய வினா விடை -01CLICK HERE
10இந்திய தேசிய இயக்கம் முக்கிய வினா விடை -02CLICK HERE
11இந்திய தேசிய இயக்கம் முக்கிய வினா விடை -03CLICK HERE
12இந்திய தேசிய இயக்கம் முக்கிய வினா விடை -04CLICK HERE