தனியார் மற்றும் அரசு புதிய வேலைவாய்ப்பு தகவல்களின் தொகுப்பு (07-04-21)

0
108
  • 31 பக்கங்கள் கொண்ட கல்வி-வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள்….

07-04-21இன்றைய நாளிதழில் எடுக்கப்பட்ட தனியார் மற்றும் அரசு புதிய வேலைவாய்ப்பு தகவல்களின் தொகுப்பு மற்றும் …..
இன்றைய சென்னை, கோவை, திருப்பூர் தினத்தந்தி நாளிதழில் எடுக்கப்பட்ட வேலைவாய்ப்பு பக்கங்களின் தொகுப்பு..

இயன்றவரை இந்த பயனுள்ள தகவலை பகிர்ந்து வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்த உதவிடுங்கள்