TNPSC,SSC,UPSC Current Affairs (Jan-2021)|Shine IAS Academy

0
1804
shine

UPSC, SSC, TNPSC மற்றும் BANKING போன்ற அனைத்து அரசு தேர்வுகளுக்கும் தயாராகி வரும் நேயர்களுக்கு SHINE IAS ACADEMY வழங்கும் ஜனவரி,2021ற்கான நடப்பு நிகழ்வுகளை (Current Affairs) உள்ளடக்கிய 217 பக்கங்கள் கொண்ட PDF.
இதை பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே இருக்கும் Download பட்டணை கிளிக் செய்யவும்.

January 2021, Current affairs pdf Download, prepared by SHINE IAS ACADEMY. To proceed download click on the download button below.