kalvi tv

இன்றைய 3-ஆம் வகுப்பு கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோ |தகவல் செயலாக்கம்| 10-11-2021

0
இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோ விபரங்கள் (10-11-2021)வகுப்பு - 3நேரம் : 5.30 PM - 6.00 PMகணக்குபாடம் : unit 5 - தகவல் செயலாக்கம்YOUTUBE...
kalvi tv

இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோக்கள் | 10-11-2021 |வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை

0
இன்றைய கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் (வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை) வெள்ளி : 10-11-2021கீழே உள்ள வகுப்புகளை கிளிக் செய்து உங்களுக்கு தேவையான வகுப்புகளின் இன்றைய கல்வி டிவி...
kalvi tv

இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோக்கள் | 9-11-2021 |வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை

0
இன்றைய கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் (வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை) வெள்ளி : 9-11-2021கீழே உள்ள வகுப்புகளை கிளிக் செய்து உங்களுக்கு தேவையான வகுப்புகளின் இன்றைய கல்வி டிவி...
kalvi tv

இன்றைய 3-ஆம் வகுப்பு கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோ |VARUN’S DAY OUT| 9-11-2021

0
இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோ விபரங்கள் (9-11-2021)வகுப்பு - 3நேரம் : 5.30 PM - 6.00 PMENGLISHபாடம் : unit 2-TRIP TO THE STORE - VARUN'S DAY...
kalvi tv

இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோக்கள் | 8-11-2021 |வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை

0
இன்றைய கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் (வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை) வெள்ளி : 8-11-2021கீழே உள்ள வகுப்புகளை கிளிக் செய்து உங்களுக்கு தேவையான வகுப்புகளின் இன்றைய கல்வி டிவி...
kalvi tv

இன்றைய 3-ஆம் வகுப்பு கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோ |எழில் கொஞ்சும் அருவி| 8-11-2021

0
இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோ விபரங்கள் (8-11-2021)வகுப்பு - 3நேரம் : 5.30 PM - 6.00 PMதமிழ்பாடம் : unit 6 -...
kalvi tv

இன்றைய 3-ஆம் வகுப்பு கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோ |மாவட்ட நிர்வாகம்| 5-11-2021

0
இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோ விபரங்கள் (5-11-2021)வகுப்பு - 3நேரம் : 5.30 PM - 6.00 PMசமூக அறிவியல்பாடம் : unit 3 - மாவட்ட நிர்வாகம்...
kalvi tv

இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோக்கள் | 5-11-2021 |வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை

0
இன்றைய கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் (வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை) வெள்ளி : 5-11-2021கீழே உள்ள வகுப்புகளை கிளிக் செய்து உங்களுக்கு தேவையான வகுப்புகளின் இன்றைய கல்வி டிவி...
kalvi tv

இன்றைய 3-ஆம் வகுப்பு கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோ |காலம்| 3-11-2021

0
இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோ விபரங்கள் (3-11-2021)வகுப்பு - 3நேரம் : 5.30 PM - 6.00 PMகணக்குபாடம் : unit 4- காலம்YOUTUBE...
kalvi tv

இன்றைய கல்வி டிவி வீடியோக்கள் | 3-11-2021 |வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை

0
இன்றைய கல்வி தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் (வகுப்பு 1 முதல் வகுப்பு 10 வரை) புதன் : 3-11-2021கீழே உள்ள வகுப்புகளை கிளிக் செய்து உங்களுக்கு தேவையான வகுப்புகளின் இன்றைய கல்வி டிவி...
error: Content is protected !!