இரத்தம் பற்றிய சில ததகவல்கள்-TNPSC NOTES

0
310

🖥இரத்தம் பற்றிய சில தகவல்கள் :-
🍎 இரத்த ஓட்டத்தை கண்டரிந்தவர் – வில்லியம் ஹார்வி
🍎 இரத்த வகைகளைக் கண்பிடித்தவர் – கார்ல்லாண்ட் ஸ்டீனர்
🍎 இரத்த வகைகள் – A, B, AB, O
🍎 இரத்தத்தில் Rh Factor முதன்முதலில் எந்த உயிரியியல் இருந்து கண்டுபிடிக்க பட்டது – Rhesus குரங்கில்
🍎 இரத்தத்தில் Rh காரணி இருந்தால் – பாசிடிவ் (Positive)
🍎 இரத்தத்தில் Rh காரணி இல்லாத வகை – நெகடிவ் (Negative)
🍎 சராசரி எடையுள்ள மனித உடலில் இரத்த அளவு – 5 லிட்டர்
🍎 இரத்தம் சிவப்பாக இருக்க காரணம் – ஹீமோகுளோபின் என்ற நிறமி
🍎 இரத்தத்தில் உள்ள திரவப் பொருள் – பிளாஸ்மா (Plasma)
🍎 இரத்தத்தில் சராசரி குளூகோஸ் அளவு – 100-120mg%
🍎 மனித உடலில் சராசரி இரத்த அழுத்தம் – 120/80mm Hg
🍎 இரத்தத்தில் சக்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தும் ஹர்மோன் – இன்சுலின்
🍎 அனைத்து வகையான இரத்தத்தை ஏற்றுக் கொள்ளும் இரத்த வகை – AB
🍎 அனைவருக்கும் இரத்தம் வழங்கும் இரத்த வகை – O
🍎 120 mmHg என்பது – Systolic Pressure
🍎 80 mmHg என்பது – Diastolic Pressure
🍎 இரத்த செல்களின் வகைகள் – 3

 1. சிவப்பு இரத்த செல்கள்
 2. வெள்ளை இரத்த செல்கள்
 3. இரத்த தட்டுகள்
 4. இரத்த சிவப்பு அணுக்கள்:-
  🍓 இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் வேறுபெயர் – எரித்ரோசைட்டுகள்
  🍓 இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் உருவாகும் இடம் – எலும்பு மஜ்ஜை
  🍓 இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் வடிவம் – இரு பக்கமும் குவித்த தட்டையான வட்ட வடிவம்
  🍓 இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் சிவப்பாக இருக்க காரணம் – ஹீமோகுளோபின்
  🍓 ஆண்கள் ஒரு கன மி.மீ அளவில் உள்ள இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் எண்ணிக்கை – 5.2 மில்லியன்
  🍓 பெண்கள் ஒரு கன மி.மீ அளவில் உள்ள இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் எண்ணிக்கை – 4.5 மில்லியன்
  🍓 ஆண்கள் இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் வாழ்நாள் – 120 நாட்கள்
  🍓 பெண்கள் இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் – 110 நாட்கள்
  🍓 இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் குறைந்தால் ஏற்படும் நோய் – இரத்த சோகை (அனிமியா)
  🍓 இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் அதிகரித்தால் ஏற்படும் நோய் – பாலிசைதீமியா
 5. இரத்த வெள்ளை அணுக்கள்:-
  🍉 இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் வேறு பெயர் – லியூகோசைட்டுகள்
  🍉 இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் உருவாகுமிடம் – எலும்பு மஜ்ஜை, நிணநீர் சுரப்பி
  🍉 இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் வடிவம் – வடிவமற்றது
  🍉 இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் ஆயுட்காலம் – 2 (அ) 3 வாரம்
  🍉 இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் குறைந்தால் ஏற்படும் நோய் – லியூகோபினியா
  🍉 இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமானால் ஏற்படும் நோய் – லூகீமியா
  🍉 உடலின் போர்வீரர்கள் என்று அழைக்கப்படுவது – இரத்த வெள்ளை அணுக்கள்
  🍉 லியூகோசைட்டுகள் வகைகள் – 2
 6. துகளுள்ள வெள்ளை அணுக்கள்
 7. துகளற்ற வெள்ளை அணுக்கள்
  🍉 துகளுள்ள வெள்ளை அணுக்கள் வகைகள் 3
  ☆ நியூட்ரோஃபில்கள்
  ☆ இயோசினாஃபில்கள்
  ☆ பேசோஃபில்கள்
  🍉 துகளற்ற வெள்ளை அணுக்கள் வகைகள் – 2
  ☆ லிம்போசைட்டுகள்
  ☆ மோனோசைட்டுகள்.
  🍉 மனித உடலில் இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் எண்ணிக்கை – 8000 – 10,000 வரை
  🍍இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் விகிதாச்சார எண்ணிக்கை கீழ் வருமாறு:
  🍉 நியூட்ரோஃபில்கள் – (60 – 70%)
  🍉 இயோசினாஃபில்கள் – (0.5 – 3.0%)
  🍉 பேசோஃபில்கள் – 0.1%
  🍉 லிம்போசைட்டுகள் – (20 – 30%)
  🍉 மோனோசைட்டுகள் – (1 – 4%)
 8. இரத்த தட்டுகள் :-
  🍈 இரத்த தட்டுகள் வேறு பெயர் – திராம்போசைட்டுகள் (பிளேட்லெட்டுகள்)
  🍈 இரத்த தட்டுகள் வாழ்நாள் – 5 – 9 நாட்கள்.
  🍈 இரத்த உறைதலில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது – இரத்த தட்டுகள்
  🍈 இரத்த தட்டுங்கள் எண்ணிக்கை – 2,50,000 – 5,00,000
  🍈 இரத்த தட்டுங்கள் எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைய காரணமான நோய் – டெங்கு ஜுரம்.